triangle
Congresagenda / Online (Zoom)

Referaat | Neuroendocrinologie van agressie en vertrouwen

Fivoor hecht grote waarde aan een wetenschappelijke onderbouwing van behandeling en voert gericht beleid op de academisering van het forensisch psychiatrisch behandelbeleid. In 2023 organiseert Fivoor daarom weer een aantal geaccrediteerde referaten. De referaten staan dit jaar in het teken van biomarkers in relatie tot gedrag (bijv. hartslag, hersenactiviteit, of hormonen). Het tweede referaat is op donderdag 11 mei, door Youri Berends.

Programma

16.30 – 17.15 uur: Het eerste deel van de presentatie gaat over de effecten van hormonen op agressie en vertrouwen
17.15 – 17.30 uur: Toets 1 + Pauze
17.30 – 18.00 uur: Het tweede deel van de presentatie gaat over de uitkomsten van experimenteel wetenschappelijk onderzoek
18.00 – 18.05 uur: Toets 2
18.05 – 18.15 uur: Discussie
18.15 – 18.30 uur: Afsluiting, eindtoets en beoordelingsformulier

Sprekers

Dr. Y.R. Berends is psychiater in het Reinier de Graaf Gasthuis en gepromoveerd bij Fivoor op de invloed van hormonen op agressie en vertrouwen. Iris Frowijn is PhD student bij Fivoor W&Bi en Tilburg University. Zij zal het referaat hosten en de discussie leiden.

Accreditatie

Voor het referaat is accreditatie aangevraagd bij FGzPT, de NVvP en het register Verpleegkundig Specialisten. Tijdens het referaat wordt u geacht tweemaal drie vragen te beantwoorden en aan het eind ontvangt u een eindtoets met vijf vragen. Ten bate van de accreditatie dient u 70% van deze eindtoets correct te beantwoorden.

Aanmelden

U kunt zich tot en met zondag 7 mei aanmelden door te klikken op deze link.