triangle
Congresagenda / Online (Zoom)

Referaat | Neurotechnologie in de forensische zorg

Fivoor hecht grote waarde aan een wetenschappelijke onderbouwing van behandeling en voert gericht beleid op de academisering van het forensisch psychiatrisch behandelaanbod. In 2023 organiseert Fivoor daarom weer een aantal geaccrediteerde referaten. De referaten staan dit jaar in het teken van biomarkers in relatie tot gedrag (bijv. hartslag, hersenactiviteit, of hormonen). Het vijfde referaat is op donderdag 30 november, door Dr. Josanne van Dongen.

Programma

16.30 – 17.20 uur: Het eerste deel van de presentatie gaat over de huidige risicotaxatie en behandeling in de forensische zorg en hoe neurobiologie en neuromodulatie technieken hier een toevoeging op zouden kunnen zijn.
17.20 – 17.30 uur: Pauze
17.30 – 18.10 uur: Het tweede deel van de presentatie gaat over de ethische en juridische overwegingen en de vertaalslag naar praktijk vanuit resultaten van een kwalitatieve studie met focusgroepen bestaande uit professionals en ervaringsdeskundigen.
18.10 – 18.20 uur: Discussie
18.20 – 18.30 uur: Afsluiting, eindtoets en beoordelingsformulier

Sprekers

Josanne van Dongen is Associate Professor Forensische Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na haar initiële onderzoek naar de link tussen psychose en geweld, onderzoekt ze nu voornamelijk antisociale en psychopathische persoonlijkheidstrekken in relatie tot geweld. In haar onderzoek focust ze op neurobiologische correlaten van psychopathie, zo gebruikt ze bijvoorbeeld EEG technieken om de rol van empathie bij koele en onemotionele (callous-unemotional) persoonlijkheidstrekken te onderzoeken. Inzichten van dit onderzoek worden gebruikt om nieuwe interventies te ontwikkelen, zoals het gebruik van neuromodulatie, en het risico op geweld te reduceren.

Iris Frowijn is PhD student bij Fivoor W&Bi en Tilburg University. Zij zal het referaat hosten en de discussie leiden.

Accreditatie

Voor het referaat is accreditatie aangevraagd bij FGzPT, de NVvP en het register Verpleegkundig Specialisten (maximaal 2 punten per referaat). Tijdens het referaat wordt u geacht tweemaal drie vragen te beantwoorden en aan het eind ontvangt u een eindtoets met vijf vragen. Ten bate van de accreditatie dient u 70% van deze eindtoets correct te beantwoorden.

Aanmelden

U kunt zich tot en met 27 november aanmelden door te klikken op deze link.