triangle
Congresagenda / Online (Zoom)

Referaat | SCIN: Screen & Intervene

Fivoor hecht grote waarde aan een wetenschappelijke onderbouwing van behandeling en voert gericht beleid op de academisering van het forensisch psychiatrisch behandelbeleid. In 2023 organiseert Fivoor daarom weer een aantal geaccrediteerde referaten. De referaten staan dit jaar in het teken van biomarkers in relatie tot gedrag (bijv. hartslag, hersenactiviteit, of hormonen). Het vierde referaat is op donderdag 28 september 2023 om 16.30 uur. Lucres Nauta-Jansen en Annelinde Vandenbrouck spreken tijdens dit referaat over het integreren van neurobiologische maten in screening en behandeling in de forensische jeugdzorg.

Programma

16.30 – 17.15 uur: Het eerste deel van de presentatie gaat over de huidige kennis over de ontwikkeling van ernstig delinquent gedrag vanuit een neurobiologisch ontwikkelingsperspectief.
17.15 – 17.30 uur: Toets 1 + Pauze
17.30 – 18.00 uur: Het tweede deel van de presentatie gaat over het SCIN project: hoe kunnen we de bestaande neurobiologische kennis praktisch toepassen in de praktijk van de forensische jeugdzorg.
18.00 – 18.05 uur: Toets 2
18.05 – 18.20 uur: Discussie
18.15 – 18.30 uur: Afsluiting, eindtoets en beoordelingsformulier

Sprekers

Lucres Nauta-Jansen is hoogleraar translationele forensische kinder- en jeugdpsychiatrie en hoofd van de sectie risicojeugd bij de afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie & Psychosociale zorg van AmsterdamUMC.

Annelinde Vandenbroucke is projectcoördinator van het SCIN project. Zij zal ingaan op de praktische uitwerking van het project, het betrekken van jongeren en behandelaars, en de discussie daarover leiden.

Accreditatie

Voor het referaat is accreditatie aangevraagd bij FGzPT, de NVvP en het register Verpleegkundig Specialisten (maximaal 2 punten per referaat). Tijdens het referaat wordt u geacht tweemaal drie vragen te beantwoorden en aan het eind ontvangt u een eindtoets met vijf vragen. Ten bate van de accreditatie dient u 70% van deze eindtoets correct te beantwoorden.

Aanmelden

U kunt zich tot en met 25 september aanmelden via deze link.