triangle
Congresagenda / Online (Zoom)

Referaat | Single Case Designs: Praktijkgericht onderzoek bij zedendelinquenten

Fivoor hecht grote waarde aan een wetenschappelijke onderbouwing van behandeling en voert gericht beleid op de academisering van het forensisch psychiatrisch behandelaanbod. Ook dit jaar organiseert Fivoor daarom weer een aantal geaccrediteerde referaten. Het volgende referaat gaat over Single Case Designs: Praktijkgericht onderzoek bij zedendelinquenten en vindt plaats op 25 april 2024, door Erwin Landman.

Programma

16.30 – 17.20 uur: Het eerste deel van de presentatie gaat over het belang van Single Case Designs in het Evidence Based werken. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden.
17.20 – 17.30 uur: Pauze
17.30 – 18.10 uur: Het tweede deel van de presentatie gaat over de verschillende mogelijkheden van de inzet van Single Case Designs voor evaluatie van individuele begeleidings- en behandeltrajecten. We bespreken hoe afwijken van academische standaarden in de praktijk gewenst kan zijn, en hoe daar mee om te gaan is.
18.10 – 18.20 uur: Discussie
18.20 – 18.30 uur: Afsluiting, eindtoets en beoordelingsformulier

Sprekers

Erwin Landman is docent Social Work in Leeuwarden en promovendus aan Universiteit Tilburg bij prof. dr. Stefan Bogaerts. Zijn onderzoek betreft de mogelijkheden van praktijkgerichte quasi-experimentele Single Case Designs in het sociaal domein. Erwin werkt onder andere samen met behandelaren van Fivoor en deed en doet met hen onderzoek naar de mogelijke effectiviteit van EMDR-therapie bij seksueel compulsief gedrag bij personen met een historie als zedendelinquent.

Iris Frowijn is PhD student bij Fivoor W&Bi en Tilburg University. Zij zal het referaat hosten en de discussie leiden.

Accreditatie

Voor het referaat is accreditatie aangevraagd bij FGzPT, de NVvP en het register Verpleegkundig Specialisten (maximaal 2 punten per referaat). Tijdens het referaat word je geacht tweemaal drie vragen te beantwoorden en aan het eind ontvang je een eindtoets met vijf vragen. Ten bate van de accreditatie dien je 70% van deze eindtoets correct te beantwoorden.

Aanmelden

Je kunt jezelf tot en met 22 april aanmelden door te klikken op deze link.

Let op: het vindt​ online plaats via Zoom.