triangle
Congresagenda / Online (Zoom)

Referaat | Virtual Reality Agressie Preventie Training

Fivoor hecht grote waarde aan een wetenschappelijke onderbouwing van behandeling en voert gericht beleid op de academisering van het forensisch psychiatrisch behandelaanbod. Ook dit jaar organiseert Fivoor daarom weer een aantal geaccrediteerde referaten. Het volgende referaat gaat over Virtual Reality Agressie Preventie Training: Doorontwikkeling van virtuele gedragstherapie binnen de intramurale forensische zorg en vindt plaats op 13 juni 2024, door Patricia van Reekum en Frank van den Boogert.

Programma

16.30 – 17.20 uur: Het eerste deel van de presentatie wordt verzorgd door Frank van den Boogert en gaat over de ontwikkeling en de werking van Virtual Reality Agressie Preventie Training (VRAPT). Daarbij gaat Frank in op de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot VRAPT, de therapeutische en onderzoekstechnische uitdagingen die hieruit volgen en de wijze waarop Fivoor de doorontwikkeling van VRAPT vormgeeft in nieuwe onderzoeksprojecten.
17.20 – 17.30 uur: Pauze
17.30 – 18.10 uur: Het tweede deel van de presentatie gaat over Virtual Reality Aggression Prevention Training – Intellectual Disability (VRAPT-ID). Deze training ter vermindering van agressie is specifiek gericht op patiënten met een licht verstandelijke beperking. Patricia van Reekum zal uitleg geven waarom juist deze doelgroep baat kan hebben bij deze vorm van therapie en ingaan op het belang om daar onderzoek naar te doen. Tevens zal Patricia de resultaten bespreken van de pilotstudie naar VRAPT-ID die in FPC De Kijvelanden heeft plaatsgevonden en de implicaties voor vervolgonderzoek toelichten.
18:10 – 18.30 uur: Discussie, eindtoets en beoordelingsformulier

Sprekers

Frank van den Boogert werkt als psycholoog bij FPC De Kijvelanden en is daarnaast als onderzoeker verbonden aan de afdeling Wetenschap & Behandelinnovatie van Fivoor. Frank is in 2023 gepromoveerd binnen de afdeling Psychiatrie van het Erasmus MC. Hij doet onderzoek naar sensorische prikkelverwerkingsproblematiek en stress binnen de klinisch-forensische context en richt zich daarnaast op de doorontwikkeling van Virtual Reality Agressie Preventie Training (VRAPT).

Patricia van Reekum is GZ-psycholoog en in opleiding tot klinisch psycholoog bij Fivoor. Daarnaast is zij als onderzoeker werkzaam bij Wetenschap & Behandelinnovatie. In het kader van haar promotietraject doet Patricia onderzoek naar de werkzaamheid van VRAPT-ID bij forensische patiënten met een licht verstandelijke beperking en werkt zij mee aan de verdere ontwikkeling van VRAPT.

Inge Nijman is PhD student bij Fivoor W&Bi en Tilburg University. Zij zal het referaat hosten en de discussie leiden.

Accreditatie

Voor het referaat is accreditatie aangevraagd bij FGzPT, de NVvP en het register Verpleegkundig Specialisten (maximaal 2 punten per referaat). Tijdens het referaat word je geacht tweemaal drie vragen te beantwoorden en aan het eind ontvang je een eindtoets met vijf vragen. Ten bate van de accreditatie dien je 70% van deze eindtoets correct te beantwoorden.

Aanmelden

Je kunt jezelf tot en met 10 juni aanmelden door te klikken op deze link.

Let op: het vindt​ online plaats via Zoom.