triangle
Congresagenda / MECC, Maastricht

Voorjaarscongres NVvP 2020

Van woensdag 17 t/m vrijdag 19 juni vindt het 48e Voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie plaats in het congrescentrum MECC Maastricht.

Thema: Precisie Psychiatrie

Het afgelopen Voorjaarscongres (VJC) over de ‘Toekomst’ wekte inspirerende vergezichten tot leven en een vurige wens tot vernieuwing van zowel inhoud als betrekking. Deze beweging willen we faciliteren via het thema ‘Precisie Psychiatrie: gerichte behandeling en persoonlijk herstel’. We willen samen met u ingrediënten als co-creatie, behandel effect-voorspellingen, n-of-1 trials en herstelnarratief benadrukken om nieuw meer persoonlijk elan te creëren en minder diagnose gedreven psychiatrie.

Praktische informatie

Uiteraard is Fivoor ook aanwezig op het Voorjaarscongres!

Kijk op de website van het NVvP Voorjaarscongres voor meer informatie. Het programma kunt u hier vinden.