triangle
Congresagenda / MECC, Maastricht

Voorjaarscongres NVvP

Van woensdag 3 t/m vrijdag 5 april vindt het 47e Voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie plaats in het congrescentrum MECC Maastricht,

Thema: Psychiatrie van de toekomst

Hoe ziet onze toekomst er uit? Die vraag brandt bij velen van ons op de lippen. De psychiatrie van de toekomst biedt ongekende mogelijkheden maar tegelijkertijd ook vele dilemma’s. We staan voor belangrijke uitdagingen en keuzes. Wat is de houdbaarheid van de DSM? Behouden we onze medische identiteit? Kunnen we behandelmogelijkheden verbeteren of is herstel het nieuwe ideaal?

Tijdens het aankomend VJC wordt er volop ruimte geboden om deze thema’s en kwesties te bespreken via wetenschappelijke bijdrages, discussies en workshops. Nieuw dit jaar zijn de Clinical Cases waar casuïstiek gepresenteerd kan worden om interactie over klinisch onderzoek en innovatie te bevorderen. Daarnaast zijn er prikkelende en visionaire plenaire sprekers  om het thema te omlijsten.

30 uur non-stop aan de slag

Bij de toekomst van de psychiatrie hoort ook ‘out-of-the-box’ denken, verkennen van nieuwe methoden en leren van andere vakgebieden. Daartoe vindt tijdens het voorjaarscongres een zogenaamde ‘Challenge’ plaats. Aan de hand van drie klinisch relevante vraagstukken, gericht op de psychiatrie van de toekomst, gaan teams gedurende 30 uur non-stop aan de slag om die toekomst handen en voeten te geven. De vraagstukken betreffen netwerkzorg, polyfarmacie, en cliënten-contact.

De teams zijn multidisciplinair samengesteld, zowel met professionals en studenten uit de zorg als experts en studenten uit de wereld van design, ICT en techniek. De ontwikkelingen zullen ‘live’ te volgen vanuit een ‘glazen huis’ op het congresterrein.  De Challenge is een initiatief van de afdeling ouderenpsychiatrie.

Praktische informatie

Uiteraard is Fivoor ook aanwezig op het Voorjaarscongres!