Forensische psychiatrie

Forensische psychiatrie

Wat is forensische psychiatrie?

Forensische psychiatrie is een vorm van geestelijke gezondheidszorg. Forensische psychiatrie richt zich op mensen die in aanraking zijn gekomen met justitie, doordat zij een strafbaar feit hebben gepleegd (of hiervan worden verdacht) én doordat zij (waarschijnlijk) psychiatrische problemen hebben.

 

Bij sommige mensen kan een psychiatrische aandoening ertoe leiden dat zij de fout in gaan en een strafbaar feit plegen. Of dat instanties vinden dat iemand hierdoor een risico vormt voor de samenleving. De rechter kan dan beslissen dat deze persoon zich verplicht moet laten behandelen.

Niet opnieuw de fout in

Mensen die betrokken zijn bij strafbare feiten en te maken hebben met psychiatrische aandoeningen worden gestraft voor hun daden, maar hebben ook recht op passende zorg en een tweede kans. Zo krijgen zij weer perspectief op een betekenisvol bestaan en wordt de samenleving veiliger. Het doel van forensische psychiatrie is om patiënten te behandelen en te begeleiden, zodat zij uiteindelijk terug de samenleving in kunnen keren en niet opnieuw de fout ingaan.

Verschillende vormen van forensische psychiatrische zorg

Er zit verschil in de ernst van strafbare feiten. Denk bijvoorbeeld aan diefstal, vernieling, verkrachting of mishandeling. De psychiatrische aandoeningen die mensen hebben zijn ook verschillend, daarnaast kunnen mensen te maken hebben met meerdere problematieken tegelijkertijd. Bijvoorbeeld PTSS, een persoonlijkheidsstoornis of psychotische klachten in combinatie met een verslaving aan alcohol of drugs. Om passende zorg te kunnen bieden zijn er verschillende typen forensische zorg. Ons aanbod bestaat uit ambulante en klinische zorg.

Ambulante forensische zorg

Bij ambulante forensische zorg komen cliënten langs op afspraak met de behandelaar, of gaat de behandelaar naar de cliënt toe. Afhankelijk van het doel van de behandeling wordt de behandelduur bepaald. De behandelaar kan ook kiezen om de behandeling op of af te schalen als dit nodig is. Daarnaast begeleiden we onze cliënten op verschillende levensterreinen: wonen, werk, scholing, relaties, financiën. Dit betekent dat patiënten gedurende vele fases in hun leven ook bijgestaan worden door onder meer maatschappelijk werkers en budgetcoaches.

Ambulante forensische zorg

Bij ambulante forensische zorg komen cliënten langs op afspraak met de behandelaar, of gaat de behandelaar naar de cliënt toe. Afhankelijk van het doel van de behandeling wordt de behandelduur bepaald. De behandelaar kan ook kiezen om de behandeling op of af te schalen als dit nodig is. Daarnaast begeleiden we onze cliënten op verschillende levensterreinen: wonen, werk, scholing, relaties, financiën. Dit betekent dat patiënten gedurende vele fases in hun leven ook bijgestaan worden door onder meer maatschappelijk werkers en budgetcoaches.

Klinische forensische zorg

Er zijn verschillende soorten forensische klinieken. Het verschil zit in het beveiligingsniveau, de ernst van de stoornis van de patiënt of het gepleegde strafbare feit, en de behandelduur. In de klinieken zoals de Forensische Psychiatrische Afdeling (FPA) en Forensische Psychiatrische Kliniek (FPK) verblijven patiënten gemiddeld drie maanden tot twee jaar. In een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC, tbs-kliniek) is de gemiddelde behandelduur negen jaar. Er zijn ook klinieken specifiek gericht op verslaving.

Behandelingen en problematieken

Bekijk hier het behandelaanbod van Fivoor.

Lees hier meer over problematieken.

Intensieve psychiatrie

Fivoor biedt naast forensische psychiatrische zorg ook intensieve psychiatrische zorg. Lees hier meer over intensieve psychiatrie.

Zorglocaties

Bekijk hier alle zorglocaties van Fivoor.