triangle
Nieuws / Fivoor algemeen

Elnathan Prinsen in raad van bestuur Parnassia Groep

De raad van commissarissen van Parnassia Groep, waar Fivoor een sterke band mee heeft, heeft Elnathan Prinsen benoemd als lid raad van bestuur voor de portefeuille zorg. Elnathan Prinsen volgt hiermee Marc Blom op die per 1 juni 2022 aftreedt.

Elnathan Prinsen

De raad van bestuur van Parnassia Groep is verheugd dat Elnathan Prinsen per 15 juni 2022 de functie van lid raad van bestuur, met portefeuille zorg, gaat vervullen. Elnathan Prinsen is momenteel psychiater en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Daarvoor heeft hij leiding gegeven aan de acute keten van de Dimence Groep en had hij zitting in de VWS taskforce ‘de juiste zorg op de juiste plek’.

In deze functies heeft hij laten zien dat hij over leiderschap, kennis en kunde en vaardigheden beschikt om mensen met verschillende standpunten met elkaar te verbinden en in staat is om complexe problemen aan te pakken. Samen met zijn innovatieve kracht en gedrevenheid voor collega’s en cliënten is hij een toegevoegde waarde als lid raad van bestuur van Parnassia Groep en kan hij mede leidinggeven aan de uitdagingen waar Parnassia Groep voor staat.

Vertrek Marc Blom

Marc Blom treedt per 1 juni 2022 terug als lid van de raad van bestuur van Parnassia Groep. In maart 2017 startte Marc als lid van de raad van bestuur met de portefeuille zorg. De afgelopen jaren heeft hij deze functie met grote inzet vervuld, zowel binnen de groep alsook als vertegenwoordiger op veel inhoudelijke dossiers binnen de Nederlandse ggz. Op diverse manieren heeft Marc Blom een belangrijke bijdrage geleverd aan de duurzame kwaliteitsverbetering van de geestelijke gezondheidszorg.

Met de benoeming bestaat de raad van bestuur vanaf 15 juni 2022 uit Stephan Valk, Elnathan Prinsen en Sjoerd van Breda.