triangle
Nieuws / Fivoor algemeen

Adviesrapport implementatie Levensloopaanpak

Samen met de Zorg- en Veiligheidshuizen en andere ketenpartners zijn we inmiddels een aantal jaren hard aan het werk om de Levensloopaanpak uit te rollen. Een mooi moment om stil te staan bij hoe het ervoor staat in de verschillende regio's in het land? En wat zijn de belangrijkste knelpunten?

Bijvoorbeeld het ontbreken van voldoende aanbod in passend verblijf en langdurig klinische opnamecapaciteit. Of het gebrek aan kennis van het gedachtegoed en een gebrek aan bereidheid om mee te gaan in de maatwerkbehoefte voor deze doelgroep (al dan niet over schotten en kaders heen). Deze vraagstukken zijn meegenomen in het adviesrapport dat projectleiders Elsa Doze en Anneke Aanstoot hebben geschreven over de implementatie van de Levensloopaanpak.

Adviesrapport voor de implementatie

Volgens Elsa en Anneke staat de aanpak op een tweesprong. Als de Levensloopaanpak nu wordt losgelaten zonder extra aandacht op de knelpunten heeft de aanpak geen kans van slagen, met alle mogelijke gevolgen van dien. De risico’s voor de samenleving zijn enorm als de keten rondom deze doelgroep niet goed wordt georganiseerd, cliënten kunnen ernstige delicten plegen. Vandaar dat in het adviesrapport een voorstel wordt gedaan wat er nodig is om deze aanpak verder te bestendigen. Lees meer in het adviesrapport.