triangle
Fivoor Ambulant Utrecht Jeugd wijzigt jeugdteams
Nieuws / Ambulant Centrum Utrecht – Jeugd

Fivoor Ambulant Utrecht Jeugd wijzigt jeugdteams

Per 1 januari is Fivoor Ambulant Utrecht Jeugd gestart met drie regioteams. 

Wat is er veranderd? 

Fivoor Ambulant Jeugd Utrecht bestond uit drie ACT-teams (outreachende zorg) en één poli-team. Per 1 januari zijn deze ACT-teams over gegaan naar drie regioteams op drie bezoekadressen (Bilthoven, Nieuwegein en Utrecht).

De regioteams geven poliklinische én ACT-zorg aan jongeren van 12 tot 24 jaar. Bij de poliklinische zorg komen jongeren langs bij ons op locatie. Lukt dat niet, dan gaan behandelaren naar de jongeren toe.

Het voordeel van deze regioteams is dat zij de zorg nog flexibeler kunnen afstemmen op de behoeften van de jongeren. Daarnaast wordt de zorg regionaal aangeboden, dat betekent dichtbij de jongere én de zorgketen.

ACT-zorg
Met ACT (Assertive Community) behandelen wij jongeren met psychische problematiek in combinatie met problemen op andere levensterreinen (wonen, school, sociale contacten, werken, financiën, etc.). Regelmatig is er sprake van een (dreigend) forensisch risico. Daarnaast zijn de jongeren vaak zorgmijdend, door eerdere teleurstellende ervaringen met hulpverlening en/of door de klachten die ze hebben. Het doel van ACT is om in de eigen omgeving van de jongere te motiveren, te behandelen of te ondersteunen. We werken daarbij intensief samen met de familie, de buurt en eventueel andere instanties, zoals de huisarts, school, de woningcoöperatie of de wijkagent.

Poliklinische zorg
Op drie locaties (Bilthoven, Utrecht en Nieuwegein) bieden wij behandeling aan jongeren, voornamelijk forensisch en LVB (jongeren met een laag IQ: zwakbegaafdheid en een lichte verstandelijke beperking), en hun gezinnen die wel naar kantoor kunnen komen. Deze behandeling kan bestaan uit diverse modules, diagnostiek en/of steunende structurerende gesprekken.

De contactgegevens van de drie teams

Fivoor Jeugd Utrecht Stad (biedt zorg in Utrecht Stad)
Mimosastraat 2-4, 3551 DC Utrecht
088 – 178 5040
JeugdUtrechtstad@fivoor.nl

Fivoor Jeugd Lekstroom (biedt zorg in de gemeenten Lekstroom en Vijfheerenlanden)
Einsteinbaan 10, 3439 NJ Nieuwegein
088 – 178 5050
JeugdLekstroom@fivoor.nl

Fivoor Jeugd Regio (biedt zorg in de gemeenten Utrecht West, Utrecht Zuid-Oost, Stichtse Vecht, Ronde Venen)

Bezoekadres 1
Einsteinbaan 10, 3439 NJ Nieuwegein
088 – 178 5060
JeugdRegio@fivoor.nl

Bezoekadres 2
Professor Bronkhorstlaan 10, gebouw 88, 3723 MB Bilthoven
088 – 178 5060
JeugdRegio@fivoor.nl

Meer informatie

Meer informatie over de jeugdteams van Fivoor Ambulant Utrecht is te vinden op fivoor.nl/jeugd.