triangle
Nieuws / Fivoor algemeen

Antes Divisie Forensisch en Fivoor werken nauw samen 

De Divisie Forensisch van Antes en Fivoor hebben veel raakvlakken met elkaar. Het voornemen is dan ook om deze divisie over te dragen aan Fivoor. Vooruitlopend op deze overdracht werkt Antes Divisie Forensisch al als onderaannemer, dus in opdracht van Fivoor. U kunt de naam Fivoor daarom al tegenkomen in bijvoorbeeld de verwijsapplicatie, e-mails die u krijgt en in de brieven die cliënten ontvangen van DJI. In de uitvoering van de zorgtaken verandert er niets.

Gevolgen voor cliënten en medewerkers

Voor cliënten verandert er zo min mogelijk. Antes zet de forensische zorg zo veel mogelijk voort op dezelfde manier, op dezelfde locatie en met dezelfde gezichten.

Ook voor de medewerkers van Antes Divisie Forensisch proberen we veranderingen zoveel mogelijk te beperken. Zij blijven hun belangrijke werk doen op dezelfde locatie met dezelfde soort cliënten.

Gevolgen voor verwijzers 

Per 1 januari is de naamgeving van de Divisie Forensisch van Antes in het verwijssysteem IFZO veranderd in: Fivoor/Antes.

Nieuwe geneesheer-directeur

Per 14 februari is Jasper Schetters vooruitgeschoven als geneesheer-directeur van Antes Divisie Forensisch. Hij blijft dit ook na de definitieve overgang naar Fivoor. Bureau Geneesheer-directeur is bereikbaar via BGD_Rotterdam@fivoor.nl.

Als de Divisie Forensisch juridisch en economisch wordt overgedragen aan Fivoor informeren wij u hierover.