triangle
Nieuws / FPC de Kijvelanden

Antes en Fivoor gaan door met sms-dienst Poortugaal

Uit een evaluatie onder de deelnemende omwonenden in februari 2022 blijkt dat 97% van de deelnemers aan de evaluatie tevreden is over de sms-dienst Poortugaal. Van de 140 deelnemers hebben 127 deelnemers hun deelname verlengd.

Sms bij een incident

De sms-dienst Poortugaal is bedoeld voor direct omwonenden van de psychiatrische klinieken van Antes en Fivoor in Poortugaal. Als er een incident is waarbij hulpdiensten (met sirenes) komen assisteren, ontvangen de direct omwonenden die aan de sms-dienst deelnemen een sms. In de sms staat om wat voor incident het gaat en of het incident mogelijk een negatieve impact heeft op de omgeving.

Succesvol communicatiemiddel

De sms-dienst Poortugaal is in 2020 ontwikkeld door Antes en Fivoor, in overleg met de gemeente Albrandswaard en een pilot-groep van omwonenden. Omwonenden gaven aan snel geïnformeerd te willen worden bij incidenten en dan met name over de mogelijke impact op de omgeving. Antes en Fivoor blij met de uitkomst van de evaluatie: de sms-dienst blijkt een waardevol communicatiemiddel te zijn.

Meer informatie

Meer informatie over de sms-dienst leest u op www.fivoor.nl/sms en www.anteszorg.nl/buurtbewoners/terrein-poortugaal