triangle
Nieuws / FPA Utrecht

Berichtgeving in de media vandaag

Op 5 juni was er veel berichtgeving in de media over een patiënt van FPA Utrecht die niet is teruggekeerd van verlof.

Een patiënt van de FPA Utrecht is afgelopen weekend niet teruggekomen van onbegeleid verlof. Het verlof is toegekend volgens de daarvoor geldende procedures. Een onderdeel daarvan is het maken van een risico-inschatting, waarbij in dit geval de patiënt als ‘laag risico’ ingeschat is en daarmee toe was aan deze verlofstap.

Als een patiënt niet terugkeert van verlof dan treedt meteen het ongeoorloofd afwezigheidsprotocol van die patiënt in werking en maken wij melding bij de personen en instanties waar dit gemeld moet worden. Dat is in dit geval ook direct gebeurd, inclusief een melding aan het openbaar ministerie en de politie. De politie heeft de patiënt op 6 juni gevonden en opgepakt. Hij keert zo snel mogelijk terug naar de FPA Utrecht in Den Dolder. Het is belangrijk dat zijn behandeling kan worden voortgezet.

De patiënt wordt bij terugkomst geplaatst op een gesloten afdeling, waar patiënten niet op verlof gaan. Hij wordt overgeplaatst naar een andere kliniek zodra dat mogelijk is.

Zie ook de reactie van bestuurder Erik Masthoff aan de NOS.

6 juni 2019: De patiënt is gevonden en opgepakt door de politie. Hij keert op korte termijn terug naar de FPA Utrecht.

 

Vragen en antwoorden

Hieronder geven wij antwoord op de veelgestelde vragen rondom het niet terugkeren van de patiënt van verlof. Staat uw vraag er niet bij? Stuurt u dan een e-mail naar communicatie@fivoor.nl.

Klopt het dat er een gevaarlijke patiënt is ontsnapt?

In de media staat dat er een patiënt is ontsnapt. Wij bevestigen dat er een patiënt niet is teruggekeerd van onbegeleid verlof, hij is niet uit de kliniek ontsnapt.

In de media wordt de patiënt levensgevaarlijk genoemd. Voordat een patiënt met onbegeleid verlof gaat wordt een risicotaxatie uitgevoerd. Dat is in dit geval ook gebeurd, waarbij de patiënt is beoordeeld als ‘laag risico’. Als de patiënt ingeschat zou worden als ‘levensgevaarlijk’, zou de patiënt geen onbegeleid verlof hebben gehad. Wij schatten op dit moment dan ook niet in dat er een hoog risico is voor de omgeving.

Inmiddels is de patiënt terecht. Hij is gevonden door de politie.

Hoe kan het dat deze patiënt verlof had?

Het verlof is toegekend volgens de daarvoor geldende procedures. Een onderdeel daarvan is het maken van een risico-inschatting, waarbij in dit geval de patiënt als ‘laag risico’ ingeschat is en daarmee toe was aan deze verlofstap.

Is de patiënt al weer terug in de kliniek?

De patiënt is op 6 juni gevonden door de politie en opgepakt. Hij is teruggekeerd naar de gesloten afdeling van de FPA Utrecht. Uiteindelijk wordt zijn behandeling elders voortgezet.

Is de betreffende patiënt gevaarlijk?

Wij hebben begrip voor de zorgen die zijn ontstaan in Den Dolder en omgeving. Wij schatten op dit moment echter niet in dat er een hoog risico is voor de omgeving. Het is echter wel belangrijk dat de patiënt snel gevonden wordt zodat zijn behandeling kan worden voortgezet.

Waarom verspreidt Fivoor geen foto en signalement van de patiënt?

Wij hebben direct nadat de patiënt niet terugkeerde van verlof melding gemaakt bij de personen en instanties waar dat moet, waaronder bij het openbaar ministerie en de politie. Zij geven vervolgens de opsporing vorm en bepalen of het nodig is om een signalement uit te geven. Fivoor kan dat niet doen. Uiteindelijk heeft de politie een opsporingsbericht verspreid en is de patiënt gevonden.

Waarom zijn omwonenden niet eerder geïnformeerd?

Als antwoord hierop geven we hieronder een gedeelte van het bericht weer dat de politie vanmiddag heeft gedeeld in een aantal whatsappgroepen in Den Dolder:

Het is niet gebruikelijk dat vermissingen van personen openbaar/ actief worden gedeeld. Voor uw beeldvorming: dat zijn er jaarlijks echt heel veel. Zodra er een risico is of anderszins spoed, zal de politie dat altijd zelf communiceren in een opsporingsbericht. Denk hierbij ook aan onderkoelingsrisico of bijvoorbeeld insulinegebruik bij suikerziekte.

Waarvoor was de patiënt opgenomen bij FPA Utrecht?

Wij kunnen helaas geen specifieke patiënteninformatie verstrekken.

Komt de patiënt terug naar de FPA Utrecht in Den Dolder?

De patiënt die afgelopen weekend niet terugkeerde van verlof, Peter M, is gevonden en opgepakt door de politie. Er is besloten dat de patiënt zo snel mogelijk terugkeert naar de FPA Utrecht, zodat zijn behandeling kan worden hervat. Hij wordt bij terugkomst direct geplaatst op een gesloten afdeling, waar patiënten niet op verlof gaan. Hij wordt naar een andere kliniek overgeplaatst zodra dat mogelijk is.

Meer vragen & antwoorden

Lees hier meer vragen en antwoorden omtrent de onderzoeken naar het detentieverloop van Michael P., de genomen maatregelen, de veiligheid op het terrein en op algemene vragen over de FPA Utrecht en Fivoor.