triangle
Nieuws / Ambulant Centrum Leiden

CCAF-keurmerk voor FACT-team Leiden

Op 12 september 2023 heeft het Forensisch FACT-team van Ambulant Centrum Leiden een audit gehad om gecertificeerd te worden bij het CCAF. Voor het meten van de modelgetrouwheid is het instrument Forensisch FACT 2019 gebruikt. Onlangs heeft het team de officiële beoordeling ontvangen. De eindscore hiervan is een 8,1! Dit resulteert in een nieuwe certificering voor een periode van drie jaar. Een mooie prestatie om trots op te zijn, van harte gefeliciteerd!

Over het FACT-team van Leiden

Over het team werd het volgende gezegd: “Het team heeft een positieve, hoopvolle houding, kijkt naar het gezonde gedrag van cliënten en zet in op beschermende factoren. Het team heeft oog voor elkaar en veel aandacht voor veiligheid in het werk. Humor is een kracht van team. Omdat het team een grote regio beslaat en verspreid werkt, is het delen van casuïstiek en daar voldoende de tijd voor nemen, een uitdaging. Het team heeft een mooi, compact en to-the-point teamdocument en de behandelcyclus is goed op orde.” Bekijk hier de pagina van het Forensisch FACT-team Leiden.

Het behandelmodel Forensisch FACT

Cliënten die door het Forensisch FACT-team worden behandeld en begeleid hebben vaak ernstige psychiatrische problematiek, die zich ook uit in beperkingen op maatschappelijk functioneren, wonen en werken. FACT-teams ondersteunen deze cliënten praktisch, bieden behandeling en ondersteunen hen in hun eigen herstelproces. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn de outreachende zorg, het multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders, de integrale aandacht voor verslavingsproblematiek, de mogelijkheid de zorg snel te intensiveren door het heel team en doelgroep- en wijkgericht werken.

CCAF-keurmerk

Teams met een keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het Forensisch FACT-model. Het is belangrijk dat teams volgens het model werken, want onderzoek toont aan dat deze teams betere uitkomsten boeken. Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familie-vertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van teams.

Meer informatie over de werkwijze, de instrumenten van toetsing en het CCAF zelf is te vinden op de website van het CCAF.