triangle
Nieuws / Fivoor algemeen

Hoe gaat Fivoor om met het coronavirus?

Fivoor heeft maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarnaast hebben we uitgedacht hoe we te werk gaan als een van onze patiënten, cliënten of medewerkers besmet raakt met het coronavirus. De maatregelen worden constant aangepast aan de meest actuele situatie en afgestemd op de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Op deze pagina leest u om welke maatregelen het gaat en welke gevolgen dit eventueel voor u als cliënt, bezoeker, verwijzer of relatie heeft.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 14 oktober 2020, 12.50 uur.

 

Fivoor streeft ernaar om, ondanks de uitdagingen die het coronavirus met zich meebrengt, haar dienstverlening zo veel mogelijk op peil te houden en de zorg te bieden die u gewend bent. Waar nodig hebben we maatregelen genomen om verspreiding tegen te gaan, om de gezondheid van onze medewerkers, onze cliënten en patiënten te beschermen.

Fivoor

Ambulante zorg

Onze ambulante centra zijn gewoon bereikbaar, zowel voor patiënten als verwijzers. Ons uitgangspunt is: zorg op afstand én face-to-face (op locatie/thuis). Per situatie bekijken we wat de beste manier van contact is. Wat telefonisch of digitaal kan, doen we zoveel mogelijk op afstand. Wat niet via telefoon of digitale middelen opgelost kan worden, blijven we via face-to-face contact doen, op een van onze locaties of thuis. Hierbij volgen we de adviezen van het RIVM. Daarom gelden er aangepaste bezoekregels voor onze locaties. Lees hier de flyer met de aangepaste bezoekregels ivm corona.

Verder is sinds kort het dragen van een mondmasker toegevoegd aan de bezoekregels. De overheid adviseert het dragen van een mondmasker in publieke binnenruimtes. Dit advies volgt Fivoor op. Wij vragen iedereen, dus zowel patiënten, bezoekers, medewerkers, leveranciers en overige externen een mondmasker te dragen in onze algemene ruimtes. Hierbij kan u denken aan bijvoorbeeld de receptie, wachtruimtes, de gang naar de behandelkamer, de looproute naar de openbare toiletten en de gang van wachtruimte naar kantoorruimtes. Wij vragen u als bezoekers zelf een mondmasker mee te nemen. Omdat zeker in het begin niet iedereen die op bezoek komt zelf een mondmasker bij zich zal hebben, zorgen we ervoor dat er bij de recepties voldoende mondmaskers zijn om te gebruiken voor zowel medewerkers als bezoekers. De medewerker vertelt u wanneer u uw mondmasker af kan zetten.

Informatie voor cliënten over intakes en behandelingen

Wat betekenen de corona maatregelen voor intakes en behandeling?

De  1,5 meter samenleving heeft invloed op hoe wij onze intakes en behandelingen kunnen bieden. Daarom leveren wij onze zorg op afstand én face-to-face (op locatie of thuis). Door het digitaal blijven aanbieden van intakes en behandelingen, geeft dit ons meer ruimte om de zorg gewoon door te laten gaan.

Als nodig, is face-to-face contact (op locatie of thuis) dus mogelijk. We doen dit in overleg met u. Hierbij volgen we de adviezen van het RIVM. Daarom gelden er aangepaste bezoekregels voor onze locaties. Deze kunt u hier lezen: Flyer aangepaste bezoekregels ivm corona.

Hoe verlopen intakes?

De intakes gaan zoveel mogelijk door. We bekijken per situatie wat de beste manier van contact is. Dit bespreken we met u.

Hoe verlopen behandelingen?

De behandelingen gaan zoveel mogelijk door. Hierbij is het uitgangspunt: contact op een veilige manier, via beeldbellen of telefonisch. Het is ook mogelijk om face-to-face af te spreken, als dit nodig is. We doen dit in overleg met u. Hierbij volgen we de adviezen van het RIVM. Daarom gelden er aangepaste bezoekregels voor onze locaties. Deze kunt u hier lezen: Flyer aangepaste bezoekregels ivm corona.

 

Materieel Juridische Dienstverlening (MJD) / Budget & Beheer (B&B)

Onze Materieel Juridische Dienstverlening (MJD) en onze ondersteuning op het gebied van Budget & Beheer (B&B) draaien gewoon door. Hier verlopen de contacten nu voornamelijk via de telefoon of e-mail.

Reclassering

De GGZ Reclassering blijft zich inzetten voor een veilige samenleving, ook tijdens de corona-crisis. Wij werken door, met zo nodig aangepaste procedures. Als reclassering doen we alles wat binnen onze mogelijkheden ligt, rekening houdend met de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, cliënten en de samenleving. We volgen de richtlijnen om veilig te kunnen werken.

Klinieken

In onze klinieken blijven we de zorg verlenen die patiënten nodig hebben. Het kan zijn dat er aangepaste bezoekregels gelden of dat er tijdelijk minder bezoek mogelijk is. Ook het verlof kan tijdelijk anders verlopen in verband met corona. De maatregelen verschillen per kliniek en worden regelmatig aangepast. In het algemeen geldt dat het bezoek of verlof niet door kan gaan als patiënten of bezoek gezondheidsklachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus. Daarnaast verwachten wij van patiënten en bezoek dat zij te allen tijde de geldende RIVM-richtlijnen volgen.

Een nieuwe maatregel die de GGD sinds kort adviseert is om in (gesloten) instellingen een medisch mondmaskers te dragen ter bescherming van patiënten, medewerkers en bezoekers. Dit advies volgen wij als organisatie op. Dit betekent dat alle medewerkers en bezoekers in al onze klinieken preventief een medisch mondmaskers gedragen. Deze maatregel gaat in op vrijdag 15 oktober 2020. Komt u op bezoek? Dan krijgt u bij binnenkomst een medisch mondmasker uitgereikt van één van onze medewerkers.

Lees ook onze flyer met aangepaste bezoekregels ivm corona.

Voor de actuele maatregelen en richtlijnen per kliniek adviseren we u om contact op te nemen met de locatie.

Naastbetrokkenenraad Fivoor biedt naasten een luisteren oor

De naastbetrokkenenraad vertegenwoordigt de grote achterban van naasten en familie van patiënten in behandeling bij Fivoor. Normaal gesproken is de naastbetrokkenenraad er niet voor de individuele belangenbehartiging of een luisterend oor. Daarvoor kunnen naasten terecht bij de Familievertrouwenspersoon. In de huidige situatie naar aanleiding van het coronavirus wil de naastbetrokkenenraad daarop graag een uitzondering maken.

Ook voor naasten en familie is het belangrijk dat zij hun emoties kwijt kunnen. Een luisterend oor van een familie-ervaringsdeskundige kan dan verlichting brengen. De naastbetrokkenenraad wil in deze uitzonderlijke situatie graag dat luisterend oor bieden. Het is het minste wat de leden van de naastbetrokkenenraad op dit moment kunnen doen. Samen met de Familievertrouwenspersonen van Fivoor.

Naasten kunnen een e-mail sturen aan naastbetrokkenenraad@fivoor.nl met daarin naam en telefoonnummer, dan neemt een lid zo snel mogelijk contact op.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Hieronder vindt u enkele veel gestelde vragen en antwoorden omtrent het coronavirus.

Gelden er aangepaste bezoekregels?

In verband met het coronavirus heeft Fivoor de bezoekregels aangepast. Wij vragen u vriendelijk om deze regels te volgen als u een afspraak heeft op één van onze locaties of op bezoek komt. Klik hier om onze bezoekregels te lezen.

Wat kan ik doen om verspreiding te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Schud geen handen.
 • Was uw handen regelmatig op een goede manier (zie https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen voor instructies).
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik meteen weg in de prullenbak.
 • Houd 1,5 meter afstand om uzelf en anderen te beschermen.
 • Vermijd drukte.

Wanneer moet ik mijn handen wassen?

Om verspreiding van het virus te voorkomen is het heel belangrijk dat iedereen goed en vaak zijn handen wast. Daarnaast is op dit moment het advies om voorlopig geen handen te schudden.

Was uw handen altijd:

 • als ze vuil zijn;
 • voor het (klaarmaken van) eten; en na aanraken van rauw vlees.
 • na een toiletbezoek;
 • na hoesten of niezen in de handen (Tip: nies of hoest in de elleboog!)
 • na het snuiten van de neus;
 • na het buitenspelen;
 • na het verschonen van een kind;
 • na het aaien of knuffelen van (huis-)dieren;
 • na het schoonmaken. Dus ook nadat u een vaatdoekje hebt gebruikt.

Hoe was ik mijn handen op een goede manier?

Volg onderstaande instructie om goed uw handen te wassen.

Hoe was ik mijn handen op een goede manier?

Hoe gaat Fivoor om met patiënten/cliënten die denken besmet te zijn met het coronavirus?

Binnen Fivoor hebben we te maken met ambulante en klinische zorg. Het beleid bij verdenking van besmetting, verschilt per onderdeel.

Maatregelen bij een verdachte patiënt/cliënt die ambulante zorg krijgt (u woont zelfstandig maar komt voor behandeling naar één van onze locaties)

De patiënt/cliënt neemt telefonisch contact op met de huisarts en belt voor een test afspraak met 0800-1202 met het burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Het telefoonnummer is 7 dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar. (Bel bij een levensbedreigende situatie altijd 112)

 • Personen die positief getest zijn maar niet ernstig ziek zijn, kunnen thuis worden geïsoleerd.
 • Bij verdenking/besmetting vinden er in principe geen huisbezoeken plaats.
 • Al het contact met een behandelaar, verloopt in afwachting van de test telefonisch en/of via videobellen.


Maatregelen bij een verdachte patiënt die klinische zorg krijgt (u verblijft in één van onze klinieken)

 • De Medische Dienst neemt bij vermoeden van een besmetting contact op met de huisarts/ voorwacht en zet de testprocedure in gang. Vervolgens overlegt de arts met de GGD over verdere maatregelen.
 • Personen die wel klachten hebben maar niet ernstig ziek zijn, kunnen in afwachting van de uitslag op een éénpersoonskamer worden geïsoleerd.
 • Als een arts beoordeelt dat de patiënt vanwege de ernst van zijn klachten moet worden vervoerd naar een ziekenhuis, dan overlegt de arts met een internist/ infectioloog/ longarts/ microbioloog over verplaatsing naar het ziekenhuis per ambulance.

Hoe gaat Fivoor om met patiënten die besmet zijn met het coronavirus?

Klinische patiënten met een verdenking op of aangetoonde besmetting met het coronavirus kunnen, als er geen noodzaak is tot opname in het ziekenhuis, onder bepaalde voorwaarden binnen de kliniek worden geïsoleerd.

Voorwaarden voor isolatie binnen de kliniek:

 • de patiënt verblijft op een éénpersoonskamer;
 • de patiënt verblijft binnen de kliniek en verlaat deze niet;
 • (zorg)contacten kunnen tot een minimum worden beperkt;
 • er kunnen goede hygiëne- en beschermingsmaatregelen toegepast worden.

Mocht de patiënt dermate ziek zijn dat verblijf in de kliniek niet langer verantwoord is? Dan wordt de patiënt uiteraard overgebracht naar een ziekenhuis en daar verder behandeld.

Wat is het beleid van Fivoor t.a.v. medewerkers die klachten hebben?

Het RIVM stelt dat medewerkers die werkzaam zijn in een zorgorganisatie (zoals Fivoor) met hoest en/of verkoudheidsklachten zich zo snel mogelijk laten testen. In de meeste gevallen kunnen zij hun werkzaamheden blijven verrichten in afwachting van de testuitslag, mits hij/zij niet in contact is geweest met een persoon met corona. Zij worden bij voorkeur niet ingezet voor de zorg van de meest kwetsbare doelgroep binnen Fivoor.

Medewerkers van Fivoor melden zich ziek als ze naast verkoudheid EN/OF hoesten OOK koorts krijgen. Als medewerkers alleen koorts hebben (>38 graden Celsius) blijven zij ook thuis.

Waar kan ik als familielid of naastbetrokkene van een patiënt/cliënt meer informatie vinden?

Fivoor heeft een naastbetrokkenenraad. Deze raad is een klankbord/ adviesorgaan voor de collectieve belangenbehartiging van familie en naasten. Voor meer informatie bekijk de pagina over het familie- en naastenbeleid. Lees hier wat de naastbetrokkenenraad in deze ‘coronatijd’ voor naasten kan betekenen.

Hulplijnen GGZ

Onderstaande hulplijnen op het gebied van Geestelijke Gezondheidszorg kunt u ook raadplegen bij vragen of problemen.