triangle
Nieuws / Fivoor algemeen

Coronavirus

Fivoor heeft een aantal maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarnaast hebben we uitgedacht wat er allemaal bij komt kijken als een van onze patiënten, cliënten of medewerkers besmet raakt met het coronavirus. Op deze pagina leest u om welke maatregelen het gaat en welke gevolgen dit eventueel voor u als cliënt, bezoeker, verwijzer of relatie heeft.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 29 mei 2020, 10.00 uur.

Fivoor streeft ernaar om, ondanks de uitdagingen die het coronavirus met zich meebrengt, haar dienstverlening zo veel mogelijk op peil te houden en de zorg te bieden die u gewend bent. Waar nodig hebben we wel maatregelen genomen om verspreiding tegen te gaan, om de gezondheid van onze medewerkers, onze cliënten en patiënten te beschermen.

Ambulante zorg

Onze ambulante centra zijn gewoon bereikbaar, zowel voor patiënten als verwijzers. Ons uitgangspunt is: alles wat telefonisch of digitaal kan, doen we zoveel mogelijk op afstand. Wat niet via telefoon of digitale middelen opgelost kan worden, blijven we via face-to-face contact doen, op een van onze centra of thuis. Hierbij volgen we de adviezen van het RIVM. Deze adviezen hebben we ook verwerkt in aangepaste bezoekregels voor onze locaties, welke u hier kunt lezen: Flyer aangepaste bezoekregels ivm corona.

Fivoor

Ook onze Materieel Juridische Dienstverlening (MJD), onze ondersteuning op het gebied van Budget & Beheer (B&B) draaien gewoon door. Ook hier verlopen de contacten nu voornamelijk via de telefoon of e-mail.

De GGZ Reclassering blijft zich inzetten voor een veilige samenleving, ook tijdens de corona-crisis. Zij werken door, met aangepaste procedures, en geven prioriteit aan de toezichthoudende taken. Als reclassering doen we alles wat binnen onze mogelijkheden ligt, rekening houdend met de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, cliënten en de samenleving. We volgen de richtlijnen om contact tussen mensen te minimaliseren. We willen benadrukken dat we niet dicht gaan. Ook in deze tijden waarin we onzeker zijn over wat ons wacht, blijven we ons inzetten voor onze kerntaak.

Klinieken

In onze klinieken blijven we de zorg verlenen die patiënten nodig hebben. Er zijn wel aanpassingen gedaan in mogelijkheden om op bezoek te komen en de verlofregelingen zijn aangepast. Meer informatie over de situatie per kliniek staat hieronder weergegeven.

We begrijpen dat zaken momenteel misschien anders gaan dan u gewend bent en dat dit mogelijk tot ongemak leidt. Hiervoor vragen we uw begrip.

Informatie voor cliënten ambulante centra, MJD, reclassering

Afspraken zo veel mogelijk telefonisch

In verband met het coronavirus zetten we alle afspraken zoveel mogelijk om naar telefonische afspraken. We nemen hiervoor contact met u op.

Groepsbehandelingen

Er vinden geen groepsbehandelingen meer plaats. Het kan zijn dat de groepstherapie wordt vervangen door een telefonische afspraak met uw behandelaar.

Huisbezoeken

Huisbezoeken worden voor zo ver mogelijk ook omgezet naar een telefonische afspraak. Is een huisbezoek echt nodig, Dan volgen wij de adviezen van het RIVM. Zo bellen wij u voor het huisbezoek om te vragen of u gezondheidsklachten heeft. Deze informatie is belangrijk, zodat medewerkers zich goed kunnen voorbereiden op het bezoek.

Informatie voor bezoekers van FPC de Kijvelanden te Poortugaal

 • Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft bepaald dat de verloven en het bezoek per 2 juni 2020 weer stapsgewijs hervat mogen worden, nadat deze eerder waren opgeschort in verband met corona.
 • Uiteraard staat bij het hervatten van verlof en bezoek de veiligheid en gezondheid van omwonenden, bezoek, medewerkers en patiënten voorop. Zijn er gezondheidsklachten bij patiënten of bezoek die kunnen wijzen op het coronavirus? Dan gaat het verlof of bezoek niet door. Daarnaast verwachten wij van patiënten en bezoek dat zij te allen tijde de geldende RIVM-richtlijnen volgen.
 • Met ingang van 2 juni kunnen patiënten weer beperkt bezoek ontvangen. Hierbij gelden de volgende richtlijnen:
  • Bezoek is beperkt tot maximaal 1 uur per week, 1 bezoeker.
  • Alle bezoek is begeleid en in het zicht van medewerkers.
  • Bezoek vindt plaats in de sporthal en achter plexiglas.
  • De bezoekmomenten zijn aangepast, zodat we bezoek beter kunnen spreiden.
  • Daarnaast gelden de standaard hygiëne-maatregelen.
 • Zie onder voor informatie over het verlof.
 • Als wij zien dat bovenstaande goed verloopt en er geen coronabesmettingen worden geconstateerd, bekijken wij (mede afhankelijk van de landelijke evaluaties en richtlijnen) de mogelijkheden om het bezoek en verlof stapsgewijs verder uit te breiden.

Informatie voor bezoekers van FPK Rotterdam te Poortugaal

 • Om de gezondheid van de patiënten te beschermen beperken we de mogelijkheid om op bezoek te komen tot maximaal 2 bezoekers per patiënt per dag.
 • Heeft u klachten zoals verkoudheid, koorts, hoesten, kortademigheid of klachten die lijken op griep, dan kunt u helaas niet op bezoek komen.
 • Het kan voorkomen dat sommige afdelingen toch geen bezoek kunnen toelaten in verband met de kwetsbare gezondheid van patiënten. Voor de zekerheid kunt u voorafgaand aan uw bezoek altijd even contact opnemen met de afdeling.
 • Medisch noodzakelijk bezoek gaat door. Bijvoorbeeld noodzakelijk bezoek aan het ziekenhuis of bezoek van de tandarts als dit noodzakelijk is.
 • Vanuit de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is bepaald dat de rechtsgang zoveel mogelijk doorgang moet vinden. Dit gaat bijvoorbeeld over contact met advocaten, Reclassering, Commissie van Toezicht, het bijwonen van verlengingszittingen en bezoek door Pro Justitiarapporteurs.

Informatie voor bezoekers van onze FPA's in Den Dolder, Den Haag en Poortugaal

 • Patiënten die verblijven in een van de FPA’s van Fivoor kunnen slechts beperkt bezoek ontvangen. Deze keuze is gemaakt om hun (soms kwetsbare) gezondheid te beschermen. We raden u aan altijd eerst contact op te nemen met de afdeling.
 • Patiënten van de FPA’s kunnen om dezelfde reden ook niet meer op verlof naar familie of relaties.
 • Patiënten die toestemming hebben voor onbegeleid verlof, mogen eventueel ook 30 minuten wandelen met één vast persoon van hun bezoeklijst.

Informatie voor bezoekers van Wier plus, Wier open en Wier gesloten in Den Dolder

 • Patiënten die verblijven in één van deze locaties kunnen slechts beperkt bezoek ontvangen. Afhankelijk van de situatie rondom het coronavirus, wordt het bezoek stapsgewijs uitgebreid.
 • Heeft u klachten zoals verkoudheid, koorts, hoesten, kortademigheid of klachten die lijken op griep, dan kunt u helaas niet op bezoek komen.
 • Het kan voorkomen dat sommige afdelingen toch geen bezoek kunnen toelaten in verband met de kwetsbare gezondheid van patiënten. Voor de zekerheid kunt u voorafgaand aan uw bezoek altijd even contact opnemen met de afdeling.

Informatie voor bezoekers van CDP in Den Haag (inclusief Weerlanden en DVV) en het CIB in Den Haag 

 • Patiënten die verblijven in één van deze locaties kunnen slechts beperkt bezoek ontvangen. Afhankelijk van de situatie rondom het coronavirus, wordt het bezoek stapsgewijs uitgebreid.
  Heeft u klachten zoals verkoudheid, koorts, hoesten, kortademigheid of klachten die lijken op griep, dan kunt u helaas niet op bezoek komen.
  Het kan voorkomen dat sommige afdelingen toch geen bezoek kunnen toelaten in verband met de kwetsbare gezondheid van patiënten. Voor de zekerheid kunt u voorafgaand aan uw bezoek altijd even contact opnemen met de afdeling.

Informatie over verlof

Om de gezondheid van onze patiënten en medewerkers zo goed mogelijk te waarborgen, is besloten het verlofbeleid voor patiënten die in één van onze klinieken verblijven, aan te passen.

Het huidige beleid luidt als volgt:

Met ingang van 2 juni aanstaande wordt het verlof voor patiënten van FPC de Kijvelanden (tbs-kliniek) stapsgewijs hervat. Dit doen we zorgvuldig en gefaseerd en evalueren wij doorlopend. Hierbij houden we de volgende richtlijnen aan:

 • In eerste instantie zijn alle verloven begeleid zodat de begeleider kan beoordelen of en hoe de patiënt zich aan de RIVM-richtlijnen houdt.
 • Alleen de patiënten die daarvoor in aanmerking komen kunnen met verlof. Zij zijn recent opnieuw beoordeeld.
 • Patiënten mogen 1 keer per week, maximaal 2 uur met verlof.

Als wij zien dat dit goed verloopt en er geen coronabesmettingen worden geconstateerd, bekijken wij de mogelijkheden om het verlof verder uit te breiden.

Patiënten van FPK Rotterdam kunnen, als zij voor verlof in aanmerking komen, alleen nog gebruik maken van begeleid verlof dat beperkt is in doel en tijd. Bijvoorbeeld onder begeleiding een frisse neus halen of een boodschap doen. Daarnaast is het mogelijk voor patiënten om langer verlof aan te vragen voor een speciaal doel. Bijvoorbeeld om iets te regelen voor hun eigen traject. Dit verlof duurt maximaal 2 uur.

Patiënten van de FPA Den Haag, FPA Rotterdam en FPA Utrecht kunnen, als zij voor verlof in aanmerking komen, alleen nog gebruik maken van begeleid verlof dat beperkt is in doel en tijd. Bijvoorbeeld onder begeleiding een frisse neus halen of een boodschap doen. Daarnaast kunnen patiënten die eerder al de mogelijkheid hadden voor onbegeleid verlof toestemming vragen om onbegeleid naar buiten te gaan. Dit onbegeleide verlof is wel beperkt in doel en tijd en daarbij moeten de RIVM richtlijnen gevolgd worden. Als de patiënt in de laatste fase van zijn/haar traject zit, kan de hij/zij toestemming vragen voor langer onbegeleid verlof. Dit moet een specifiek doel hebben dat noodzakelijk is voor de resocialisatie.

Patiënten van de klinieken van Wier in Den Dolder, het CIB en het CDP, inclusief Weerlanden en DVV kunnen, als zij voor verlof in aanmerking komen, alleen nog gebruik maken van begeleid verlof dat beperkt is in doel en tijd. Bijvoorbeeld onder begeleiding een frisse neus halen of een boodschap doen.

Corona in Taal voor allemaal
Play

Corona in Taal voor allemaal

Koraal Media maakte samen met Taal voor allemaal een video over Corona in eenvoudige taal. Zodat ook mensen die laaggeletterd zijn, de goede info krijgen.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Hieronder vindt u enkele veel gestelde vragen en antwoorden omtrent het Coronavirus.

Gelden er aangepaste bezoekregels?

In verband met het coronavirus heeft Fivoor de bezoekregels aangepast. Wij vragen u vriendelijk om deze regels te volgen als u een afspraak heeft op één van onze locaties of op bezoek komt. Klik hier om onze bezoekregels te lezen.

 

Wat kan ik doen om verspreiding te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Schud geen handen meer.
 • Was uw handen regelmatig op een goede manier (zie https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen voor instructies).
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik meteen weg in de prullenbak.
 • Houd 1,5 meter afstand om uzelf en anderen te beschermen en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen.
 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep.

Wanneer moet ik mijn handen wassen?

Om verspreiding van het virus te voorkomen is het heel belangrijk dat iedereen goed en vaak zijn handen wast. Daarnaast is op dit moment het advies om voorlopig geen handen te schudden.

Was uw handen altijd:

 • als ze vuil zijn;
 • voor het (klaarmaken van) eten; en na aanraken van rauw vlees.
 • na een toiletbezoek;
 • na hoesten of niezen in de handen (Tip: nies of hoest in de elleboog!)
 • na het snuiten van de neus;
 • na het buitenspelen;
 • na het verschonen van een kind;
 • na het aaien of knuffelen van (huis-)dieren;
 • na het schoonmaken. Dus ook nadat u een vaatdoekje hebt gebruikt.

Hoe was ik mijn handen op een goede manier?

Volg onderstaande instructie om goed uw handen te wassen.

Hoe was ik mijn handen op een goede manier?

Wanneer moet ik mijn huisarts bellen?

Heeft u contact gehad met iemand met het coronavirus, dan hoeft u bij klachten als verkoudheid of verhoging (temperatuur tot 38 graden Celsius) niet meteen de huisarts te bellen. U heeft dan milde klachten. Het kan ook een gewone verkoudheid zijn. Het is wel belangrijk dat u thuis blijft, uitziekt en zorgt dat u anderen niet besmet.

Neem wel contact op met uw huisarts als u:

 • koorts heeft (meer dan 38 graden Celsius);
 • u moet hoesten of benauwd bent.

De huisarts overlegt vervolgens met de GGD of onderzoek naar het coronavirus nodig is.

Hoe gaat Fivoor om met patiënten/cliënten die denken besmet te zijn met het Coronavirus?

Binnen Fivoor hebben we te maken met ambulante en klinische zorg. Het beleid bij verdenking van besmetting, verschilt per onderdeel.

Maatregelen bij een verdachte patiënt/cliënt die ambulante zorg krijgt (u woont zelfstandig maar komt voor behandeling naar één van onze locaties)

 • De patiënt/cliënt neemt telefonisch contact op met de huisarts, de huisarts overlegt met de GGD over verdere maatregelen.
 • Personen die wel klachten hebben maar niet ernstig ziek zijn, kunnen thuis worden geïsoleerd.
 • Bij verdenking vinden er in principe geen huisbezoeken plaats.
 • Al het contact met een behandelaar, verloopt voorlopig telefonisch en/of via videobellen.

Maatregelen bij een verdachte patiënt die klinische zorg krijgt (u verblijft in één van onze klinieken)

 • De Medische Dienst neemt bij vermoeden van een besmetting contact op met de huisarts/ voorwacht. Vervolgens overlegt de arts met de GGD over verdere maatregelen.
 • Personen die wel klachten hebben maar niet ernstig ziek zijn, kunnen op een éénpersoonskamer worden geïsoleerd. Ook zijn er speciale afdelingen ingericht om patiënten die besmet zijn geraakt met het coronavirus te verzorgen.
 • Als de huisarts of GGD arts beoordeelt dat de patiënt vanwege de ernst van zijn klachten moet worden vervoerd naar een ziekenhuis, dan overlegt de arts met een internist/ infectioloog/ longarts/ microbioloog over verplaatsing naar het ziekenhuis per ambulance.

Hoe gaat Fivoor om met patiënten die besmet zijn met het Coronavirus?

Klinische patiënten met een verdenking op of aangetoonde besmetting met het Coronavirus kunnen, als er geen noodzaak is tot opname in het ziekenhuis, onder bepaalde voorwaarden binnen de kliniek worden geïsoleerd.

Voorwaarden voor isolatie binnen de kliniek

 • de patiënt verblijft op een éénpersoonskamer;
 • de patiënt verblijft binnen de kliniek en verlaat deze niet;
 • (zorg)contacten kunnen tot een minimum worden beperkt;
 • er kunnen goede hygiëne- en beschermingsmaatregelen toegepast worden.

Mocht de patiënt dermate ziek zijn dat verblijf in de kliniek niet langer verantwoord is? Dan wordt de patiënt uiteraard overgebracht naar een ziekenhuis en daar verder behandeld.

Wat is het beleid van Fivoor t.a.v. medewerkers die klachten hebben?

Het RIVM stelt dat medewerkers die werkzaam zijn in een zorgorganisatie (zoals Fivoor) met hoest en/of verkoudheidsklachten hun werkzaamheden kunnen blijven verrichten, mits hij/zij niet in contact is geweest met een persoon met corona.

Medewerkers van Fivoor melden zich ziek als ze naast verkoudheid EN/OF hoesten OOK koorts krijgen. Als medewerkers alleen koorts hebben (>38 graden Celsius) blijven zij ook thuis.

Hulplijnen GGZ

Onderstaande hulplijnen op het gebied van Geestelijke Gezondheidszorg kunt u ook raadplegen bij vragen of problemen.