triangle
Nieuws / Fivoor algemeen

Hoe gaat Fivoor om met het coronavirus?

Fivoor heeft maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarnaast hebben we uitgedacht hoe we te werk gaan als een van onze patiënten, cliënten of medewerkers besmet raakt met het coronavirus. De maatregelen worden constant aangepast aan de meest actuele situatie en afgestemd op de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Op deze pagina leest u om welke maatregelen het gaat en welke gevolgen dit eventueel voor u als cliënt, bezoeker, verwijzer of relatie heeft.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 24 februari 2022, 17.30 uur.

Fivoor streeft ernaar om, ondanks de uitdagingen die het coronavirus met zich meebrengt, haar dienstverlening zo veel mogelijk door te laten gaan en de zorg te bieden die u gewend bent. Waar nodig hebben we maatregelen genomen om verspreiding tegen te gaan, om de gezondheid van onze medewerkers, onze cliënten en patiënten te beschermen.

Fivoor

Ambulante zorg

Onze ambulante centra zijn gewoon bereikbaar, zowel voor patiënten als verwijzers. Per situatie bekijken we wat de beste manier van contact is. Het uitgangspunt is dat we patiënten waar mogelijk op een van onze locaties ontvangen of thuis bezoeken. Afspraken die wegens corona fysiek niet door kunnen gaan proberen we telefonisch of via digitale middelen door te laten gaan, Hierbij volgen we de adviezen van het RIVM.

Bij een bezoek aan onze locatie gelden aangepaste bezoekregels. Deze kunt u hier lezen.

Materieel Juridische Dienstverlening (MJD) / Budget & Beheer (B&B)

Onze Materieel Juridische Dienstverlening (MJD) en onze ondersteuning op het gebied van Budget & Beheer (B&B) draaien gewoon door. Per situatie bekijken we wat de beste manier van contact is, op locatie of telefonisch.

Bij een bezoek aan onze locatie gelden aangepaste bezoekregels. Deze kunt u hier lezen.

Reclassering

De GGZ Reclassering blijft zich inzetten voor een veilige samenleving, ook in deze coronatijden. Wij werken door, met zo nodig aangepaste procedures. Als reclassering doen we alles wat binnen onze mogelijkheden ligt, rekening houdend met de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, cliënten en de samenleving. Het uitgangspunt is dat we patiënten waar mogelijk op een van onze locaties ontvangen of thuis bezoeken. We volgen daarbij de richtlijnen om veilig te kunnen werken.

Bij een bezoek aan onze locatie gelden aangepaste bezoekregels. Deze kunt u hier lezen.

Klinieken

In onze klinieken blijven we de zorg verlenen die patiënten nodig hebben. Het kan zijn dat er aangepaste bezoekregels gelden of dat er tijdelijk minder bezoek mogelijk is. Ook het verlof kan tijdelijk anders verlopen in verband met corona. De maatregelen zijn toegespitst op de lokale situatie, verschillen per kliniek en worden regelmatig aangepast. In het algemeen geldt dat het bezoek of verlof niet door kan gaan als patiënten of bezoek gezondheidsklachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus. Daarnaast verwachten wij van patiënten en bezoek dat zij te allen tijde de geldende RIVM-richtlijnen volgen.

Komt u op bezoek? Lees hier onze aangepaste bezoekregels in verband met het coronavirus.

Voor de actuele maatregelen en richtlijnen per kliniek adviseren we u om contact op te nemen met de locatie.

Coronavaccinatie van patiënten en medewerkers

Binnen Fivoor zijn inmiddels alle patiënten en medewerkers die daarvoor in aanmerking kwamen en dit wensten gevaccineerd en geboosterd. Bij het vaccineren hebben we de richtlijnen gevolgd zoals aangereikt vanuit de overheid.

Naastbetrokkenenraad Fivoor biedt naasten een luisterend oor

De naastbetrokkenenraad vertegenwoordigt de grote achterban van naasten en familie van patiënten in behandeling bij Fivoor. Normaal gesproken is de naastbetrokkenenraad er niet voor de individuele belangenbehartiging of een luisterend oor. Daarvoor kunnen naasten terecht bij de Familievertrouwenspersoon. In de huidige situatie naar aanleiding van het coronavirus wil de naastbetrokkenenraad daarop graag een uitzondering maken.

Ook voor naasten en familie is het belangrijk dat zij hun emoties kwijt kunnen. Een luisterend oor van een familie-ervaringsdeskundige kan dan verlichting brengen. De naastbetrokkenenraad wil in deze uitzonderlijke situatie graag dat luisterend oor bieden. Het is het minste wat de leden van de naastbetrokkenenraad op dit moment kunnen doen. Samen met de Familievertrouwenspersonen van Fivoor.

Naasten kunnen een e-mail sturen aan naastbetrokkenenraad@fivoor.nl met daarin naam en telefoonnummer, dan neemt een lid zo snel mogelijk contact op.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Hieronder vindt u enkele veel gestelde vragen en antwoorden omtrent het coronavirus.

Gelden er aangepaste bezoekregels?

In verband met het coronavirus heeft Fivoor de bezoekregels aangepast. Wij vragen u vriendelijk om deze regels te volgen als u een afspraak heeft op één van onze locaties of op bezoek komt. Klik hier om onze bezoekregels te lezen.

Hoe gaat Fivoor om met patiënten/cliënten die denken besmet te zijn met het coronavirus?

Binnen Fivoor hebben we te maken met ambulante en klinische zorg. Het beleid bij verdenking van besmetting, verschilt per onderdeel.

Maatregelen bij een verdachte patiënt/cliënt die ambulante zorg krijgt (u woont zelfstandig maar komt voor behandeling naar één van onze locaties)

De patiënt/cliënt belt voor een test afspraak met 0800-1202 met het burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Het telefoonnummer is 7 dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar. (Bel bij een levensbedreigende situatie altijd 112)

  • Personen die positief getest zijn maar niet ernstig ziek zijn, kunnen thuis in quarantaine.
  • Bij verdenking/besmetting vinden er in principe geen huisbezoeken plaats.
  • Al het contact met een behandelaar, verloopt in afwachting van de testuitslag telefonisch en/of via videobellen.


Maatregelen bij een verdachte patiënt die klinische zorg krijgt (u verblijft in één van onze klinieken)

  • De arts/medische dienst zet bij vermoeden van een besmetting de testprocedure in gang.
  • Personen die wel klachten hebben maar niet ernstig ziek zijn, kunnen in afwachting van de testuitslag op een éénpersoonskamer worden geïsoleerd.
  • Als de arts/medische dienst beoordeelt dat de patiënt vanwege de ernst van zijn klachten moet worden vervoerd naar een ziekenhuis, dan overlegt de arts met een internist/ infectioloog/ longarts/ microbioloog over verplaatsing naar het ziekenhuis per ambulance.

Hoe gaat Fivoor om met patiënten die besmet zijn met het coronavirus?

Klinische patiënten met een verdenking op of aangetoonde besmetting met het coronavirus kunnen, als er geen noodzaak is tot opname in het ziekenhuis, onder bepaalde voorwaarden binnen de kliniek worden geïsoleerd.

Voorwaarden voor isolatie binnen de kliniek:

  • de patiënt verblijft op een éénpersoonskamer;
  • de patiënt verblijft binnen de kliniek en verlaat deze niet;
  • (zorg)contacten kunnen tot een minimum worden beperkt;
  • er kunnen goede hygiëne- en beschermingsmaatregelen toegepast worden.

Mocht de patiënt dermate ziek zijn dat verblijf in de kliniek niet langer verantwoord is? Dan wordt de patiënt uiteraard overgebracht naar een ziekenhuis en daar verder behandeld.

Is er informatie beschikbaar over het coronavirus in makkelijke taal?

Steffie.nl legt alles over  het coronavirus makkelijk uit. Klik hier om naar deze speciale pagina op de website te gaan.

Waar kan ik als familielid of naastbetrokkene van een patiënt/cliënt een luisterend oor vinden?

Fivoor heeft een naastbetrokkenenraad. Deze raad is een klankbord/adviesorgaan voor de collectieve belangenbehartiging van familie en naasten. Lees hier wat de naastbetrokkenenraad in deze ‘coronatijd’ voor u als naaste kan betekenen.

Hulplijnen GGZ

Onderstaande hulplijnen op het gebied van Geestelijke Gezondheidszorg kunt u ook raadplegen bij vragen of problemen. Daarnaast kunt u ook terecht op www.steunpuntcoronazorgen.nl

Hulplijnen GGZ

Onderstaande hulplijnen op het gebied van Geestelijke Gezondheidszorg kunt u ook raadplegen bij vragen of problemen. Daarnaast kunt u ook terecht op www.steunpuntcoronazorgen.nl