triangle
Trauma op de werkplek en professionele kwaliteit van leven in de klinische en forensische psychiatrie: de CRITIC-studie
Nieuws / Fivoor algemeen

Trauma op de werkplek en professionele kwaliteit van leven in de klinische en forensische psychiatrie: de CRITIC-studie

Tony Bloemendaal werkt als klinisch psycholoog-psychotherapeut en P-opleider bij Fivoor en is daarnaast ook coördinerend regiebehandelaar binnen FPC de Kijvelanden. Op 1 maart 2024 is er een artikel gepubliceerd in Frontiers in Psychiatry met als titel: ‘Trauma op de werkplek en professionele kwaliteit van leven in de klinische en forensische psychiatrie: de CRITIC-studie’.

Achtergrond

Eerstelijnspersoneel in de psychiatrie moet op een zeer hoog professioneel niveau presteren om de veiligheid van patiënten en de gemeenschap te garanderen. Tegelijkertijd worden ze blootgesteld aan hoge niveaus van stress en trauma op de werkplek. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor hun professionele levenskwaliteit. Bovendien hebben gezondheidswerkers in het algemeen een hogere incidentie van tegenslagen in de kindertijd dan de algemene bevolking. De CRITIC-studie (CRITical Incidents and agression in Caregivers) heeft tot doel een beter inzicht te krijgen in de interactie tussen persoonlijke levensgeschiedenis (tegenslag en welwillendheid in de kindertijd), individuele capaciteiten, blootstelling aan trauma en geweld op het werk en ‘Professional Quality of Life’ (ProQOL).

Methode

De CRITIC-studie is een cross-sectioneel onderzoek naar deze aspecten bij eerstelijns-, behandel- en administratief personeel in de klinische en forensische psychiatrie. We streven naar 360 deelnemers. Van de deelnemers wordt gevraagd vragenlijsten in te vullen over tegenslagen en welwillendheid in de kindertijd (beoordeling van de persoonlijke levensgeschiedenis), professionele kwaliteit van leven, blootstelling aan huidige trauma’s en geweld, huidige geestelijke gezondheid (depressie, angst en stress), de manier waarop iemand met problemen en stress omgaat, sociale steun, werkbetrokkenheid en weerstand. In deze studie zullen we de modererende rol onderzoeken van ongunstige en welwillende ervaringen uit de kindertijd in de relatie tussen blootstelling aan trauma op de werkplek en de professionele kwaliteit van leven. Ten slotte zal een theoretisch model over de relaties tussen trauma, stress en de manier waarop iemand met problemen en stress omgaat in de context van professioneel functioneren worden getest met behulp van structurele vergelijkingsmodellen.

Discussie

Het CRITIC-studie onderzoekt welke factoren van invloed zijn op de complexe relatie tussen tegenslag en welwillendheid in de kindertijd, en de ProQOL bij gezondheidswerkers. Het is ook bedoeld om inzicht te geven in de complexe relatie tussen persoonlijke levensgeschiedenis, individuele kenmerken, blootstelling aan trauma en geweld op het werk en ProQOL. De resultaten kunnen worden gebruikt voor het ontwerpen van interventies om de veerkracht bij trauma te vergroten en de professionele kwaliteit van leven van professionals in de gezondheidszorg te verbeteren.

Lees hier het gehele artikel.