triangle
Nieuws / Fivoor algemeen

De stand van zaken: September

Gestart!

We zijn gestart met de Levensloopaanpak! Dat is mooi nieuws en reden voor trots! Tegelijkertijd bouwen we nog vlijtig voort aan deze rijdende trein. En dat is een bewuste keus; aan de hand van een casus wordt namelijk vaak het beste zichtbaar wat er nog nodig is. En daarmee wat voor afspraken welke partijen moeten maken voor een robuuste werking van de levensloopaanpak. Deze herfst is het Fivoor-projectteam daarom nog druk bezig om zowel in de zorg, als met justitie, gemeenten en de financieringsketen sluitende afspraken te maken.

Waar staan we nu?

In de regio’s Haaglanden, Hollands-Midden, Utrecht, en Zaanstreek-Waterland is de Levensloopaanpak (zowel aanmelding, procesregie en monitoring, als de bestuurlijke borging) ingevlochten in de reguliere processen van het zorg- en veiligheidshuis. Het is nu zaak om in de praktijk te ondervinden of de werkwijze voldoet en waar nog aanpassingen nodig zijn. In de regio’s Gooi & Vechtstreek, Kennemerland en Flevoland is het inrichtings- en besluitvormingsproces nog gaande.

Randvoorwaarden

We zijn op weg. Maar er zijn nog genoeg uitdagingen! Een belangrijke randvoorwaarde is het vormgeven van de financiële infrastructuur voor een nieuwe rol: de rol van langdurig forensische casemanagement (‘forensisch levensloopcoördinator’). Fivoor is dan ook druk bezig om zowel landelijk als regionaal afspraken te organiseren over de bekostiging van (de uitvoering van) de Levensloopaanpak voor zowel de levensloopaanbieder, de gemeente als het ZVH.