triangle
Nieuws / Fivoor algemeen

Een (passende) woonplek voor cliënt met een trauma

Eind 2019 werd een mevrouw aangemeld voor de Levensloopaanpak. Ze zat op dat moment bij Psychiatrie en Verslaving (P&V) van Altrecht, maar haar ISD-maatregel[1] liep ten einde. Omdat mevrouw weg moest bij de P&V en zij dakloos zou worden, moest er andere ondersteuning voor haar worden georganiseerd.

Onbemind. Onbegrepen. Ongewenst.

De vrouw van begin vijftig heeft een lichte verstandelijke beperking (LVB) en is getraumatiseerd door mishandeling, verwaarlozing en misbruik in haar vroege jeugd. Ze worstelt met o.a. borderline- en verslavingsproblematiek en kampt daarnaast met een aantal lichamelijke problemen. Mevrouw woonde overal en nergens (is ook dakloos geweest) en is in het verleden in aanraking gekomen met justitie vanwege verschillende gewelds- en vermogensdelicten. Door middelenproblematiek en agressief gedrag werd ze na verloop van tijd door iedereen afgewezen.

Reguliere zorg was niet toereikend

N. de Jong, teamleider Amerpoort[2], vertelt dat reguliere zorg niet toereikend bleek bij deze mevrouw: “Deze mevrouw is kwetsbaar, beschadigd, en vanuit haar problematiek kan ze destructief gedrag vertonen. Ze heeft in de afgelopen jaren zowel ambulante als klinische hulp gehad, waaronder door de forensische High & Intensive Care (HIC) en de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) Utrecht van Fivoor. Ook met begeleid wonen is geprobeerd haar te helpen, maar omdat een aantal problemen niet verbeterde (de verslavingshulpverlening kwam bijvoorbeeld niet goed van de grond) bleek de vrijheid die begeleid wonen aan cliënten biedt, te groot voor haar. Met als gevolg dat ze weer moest worden opgenomen. Ze ging van instelling naar instelling en werd overal afgewezen. Ze was uiteindelijk nergens meer welkom binnen zorgland.”

En toen...de Levensloopaanpak!

“Dus toen haar ISD-maatregel in 2019 ten einde liep, zaten de destijds betrokken begeleiders echt een beetje met de handen in het haar: ‘zou ze nu (weer) tussen wal en schip vallen?’ We meenden dat als we haar nu niet zouden omarmen, ze (weer) op straat zou komen te staan. Fivoor heeft haar toen aangemeld voor de Levensloopaanpak en zijn vanuit het zorg- en veiligheidshuis Regio Utrecht met de gemeente en Fivoor om de tafel gaan zitten. Ondanks de uitgebreide hulpverleningsgeschiedenis, konden we niet direct bij elke partij de juiste contactpersonen vinden om gezamenlijk de situatie van deze mevrouw door te spreken. Bij Fivoor zat gelukkig veel kennis én betrokkenheid voor deze mevrouw en haar situatie. Doordat zij die kennis hebben gedeeld, hebben we uiteindelijk wel stappen kunnen maken. Die samenwerking was echt doorslaggevend.”

Hoe gaat het inmiddels met mevrouw?

“Doordat we haar konden includeren in de Levensloopaanpak, heeft ze nu een stabiele woonsituatie bij ons: ze woont inmiddels ruim een jaar bij Amerpoort Begeleid Wonen. Ook krijgt ze elke week ambulante begeleiding  door het FACT-team Licht Verstandelijk Beperkten van Fivoor. Daarnaast krijgt ze twee keer per maand traumabehandeling. We hebben inmiddels ook dagbesteding voor mevrouw geregeld. En dit doet ze erg goed! Ze ondersteunt ouderen met een dagbestedingsprogramma met bijvoorbeeld knutselen, borduren, en broodjes smeren.”

Samen opgelost!

“Amerpoort biedt forensische zorg. Belangrijke voorwaarde hierbij is een intensieve betrokkenheid van alle partijen.  En dat kost veel afstemming met elkaar. Met de gemeentelijke casemanager, met de betrokkenen van Amerpoort en met Fivoor. Als wij Fivoor niet in deze samenwerking zouden hebben, zou deze oplossing bijvoorbeeld niet lukken. Met elkaar kunnen we het staande houden. Het is zó belangrijk om continuïteit van zorg te bieden, vasthouden, trouw blijven. Dat is het belangrijkste. Deze mevrouw niet uitstoten. Dat heeft ze immers al genoeg meegemaakt in haar leven. We moeten deze ondersteuning voor haar blijven volhouden met elkaar.”

[1] De maatregel ‘Inrichting Stelselmatige Daders’ (ISD) duurt twee jaar en is bedoeld om, door middel van behandeling, het patroon van vastzitten, vrijkomen en terugvallen te doorbreken.

[2] Amerpoort biedt (op 219 locaties) o.a. woonvormen, dag- en vrijetijdsbesteding, behandeling en medische zorg & expertise aan mensen met een verstandelijke beperking die daarnaast soms ook bijkomende problematiek zoals psychiatrische klachten of verslaving hebben.