triangle
Eén van ons: Patiënten met een forensisch risico bij Fivoor en Parnassia Haaglanden
Nieuws / Fivoor algemeen

Eén van ons: Patiënten met een forensisch risico bij Fivoor en Parnassia Haaglanden

De samenwerking tussen Fivoor en Parnassia Haaglanden versterken als het gaat om de ambulante zorg voor patiënten in het grensgebied van reguliere en forensische ggz. Daar was behoefte aan. Want samen geven we vorm aan de zorg voor risicovolle patiënten. Ieder vanuit een ander uitgangspunt. Het is daarin onze opdracht te zorgen dat geen patiënt tussen wal en schip valt. Wij kunnen niet zorgen voor een samenleving zonder (ernstige) delicten. Wel kunnen we proberen de zorg voor risicovolle patiënten zo goed mogelijk met elkaar te organiseren. Want ook (of juist) de patiënt met ernstige psychiatrische problematiek en een mogelijk forensisch risico is er.... één van ons.

Forensisch risico

Bij alle (volwassen) psychiatrische patiënten van Fivoor Ambulant is er sprake van forensisch risico. Dat betekent dat een patiënt iets heeft gedaan dat niet mag volgens de wet. Het kan ook betekenen dat het risico op delictgedrag hoog is. Een patiënt met een forensisch risico kan tegelijkertijd ook behandeling nodig hebben van Parnassia. Bijvoorbeeld voor een acute opname voor psychiatrische problematiek. Soms is een patiënt al voor zijn psychiatrische problemen in behandeling en wordt daarna pas duidelijk dat er ook behandeling nodig is voor een forensisch risico. Na behandeling van het forensisch risico is vaak nog psychiatrische behandeling van Parnassia nodig. Kortom: veel raakvlakken tussen Fivoor Ambulant en Parnassia Haaglanden.

Samenwerkingstraject

De directeuren patiëntenzorg van Parnassia Haaglanden en Fivoor Ambulant zijn daarom een samenwerkingstraject gestart. Het doel: kennis met elkaar maken, een netwerk vormen en waar nodig betere afspraken met elkaar maken. Het traject bestond uit gezamenlijk gesprekken met verschillende onderdelen van Parnassia Haaglanden en een sessie met de verantwoordelijk teammanagers patiëntenzorg van Parnassia en Fivoor. Welke dilemma’s leven er en wie heeft welke verantwoordelijkheid?

De verschillen

Bij de patiënten van Fivoor is de behandeling altijd gericht op verlaging van het forensisch risico én herstel. Het forensisch risico is leidend voor behandeling bij Fivoor, niet de aanwezigheid van een forensische titel. Bij Parnassia is het behandeldoel herstel. Een inschatting (en waar nodig doorverwijzing naar Fivoor) van het forensisch risico hoort daarbij.

Afspraken

Er zijn goede onderlinge afspraken gemaakt over de acute opnamefunctie en beoordeling van patiënten buiten kantooruren. Er is afgestemd hoe doorplaatsing naar de hoogbeveiligde bedden van Fivoor in zijn werk gaat voor patiënten met een forensisch risico en voor patiënten geïncludeerd in de levensloop aanpak in het bijzonder. Voor de acute dienst is het van belang te weten of patiënten een risico vormen voor hulpverleners bij beoordeling. Er is afgesproken hoe dit eenduidig aan te geven. Daarnaast zijn er aanspreekpunten benoemd voor onderling overleg over een behandeling op forensisch risico.

Het belangrijkste

Maar het allerbelangrijkste resultaat is dat de collega’s van Parnassia Haaglanden en Fivoor Ambulant elkaar nu beter kennen en elkaar weten te vinden.  Want hoewel in spannende drukke tijden  het risico bestaat dat een patiënt met een forensisch risico er “Echt één van jullie!” wordt, zijn we ons heel erg bewust van onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. En dat er geen hulpverlener bestaat die een collega niet zou willen helpen.