triangle
Nieuws / Fivoor algemeen

Erik Masthoff nieuwe bestuurder van Fivoor

Dr. mr. Erik Masthoff MSc is benoemd tot bestuurder van Fivoor. Per 1 maart 2019 komt hij de raad van bestuur versterken en zal hij samen met Jeroen Gast en Machiel Polak (laatstgenoemde tot 1 juli 2019) het bestuur vormen.

Erik Masthoff is psychiater en gespecialiseerd in de cognitieve gedragstherapie. Hij promoveerde op het belangrijke thema kwaliteit van leven van psychiatrische patiënten. Later studeerde hij rechten en managementwetenschappen. Hij heeft jarenlange ervaring als behandelaar en directeur in de forensische psychiatrie. De laatste tien jaar is hij directeur Zorg en Behandeling van de penitentiaire inrichting in Vught en recent ook van de PI Haaglanden.

Met de komst van Erik Masthoff krijgt Fivoor een energieke, resultaat- en mensgerichte bestuurder die zijn kennis en ervaring zal inzetten om samen met de managers en medewerkers de ambitie van Fivoor te realiseren.

Fivoor

De organisatie Fivoor ontstond in 2014 als een bestuurlijke fusie en sinds januari 2018 als juridische fusie met de samenvoeging van de forensische en hoog intensieve psychiatrische afdelingen van de Parnassia Groep, Altrecht en de Kijvelanden. Fivoor heeft een maatschappelijke opdracht: mensen behandelen die voor anderen om hen heen, voor de samenleving of voor zichzelf een gevaar vormen en ernstig grensoverschrijdend of ontwrichtend gedrag vertonen. Fivoor behandelt mensen met een psychiatrische stoornis met als doel het maatschappelijk risico op delictgedrag te voorkomen. Zo draagt Fivoor bij aan de veiligheid van de samenleving en kan het perspectief voor patiënten op een betekenisvol bestaan verbeteren.