triangle
Nieuws / Fivoor algemeen

Film over het leven van Martijn, cliënt in de Levensloopaanpak

Martijn ontvangt sinds 1,5 jaar begeleiding binnen de Levensloopaanpak. Hij heeft veel meegemaakt. Zijn hele volwassen leven ging hij gevangenis in, gevangenis uit, huis in, huis uit. Zwaar verslaafd. Beroofde mensen op straat. Maakte zelfs deel uit van de top 600 van Amsterdam. “Ik denk dat mensen toen bang voor me waren. Anders hadden ze hun geld niet afgestaan”.

Over het leven van Martijn is een korte film gemaakt. In ongeveer 7 minuten vertelt hij over zijn worsteling met het leven. Hoe hij via de Reclassering een woning kreeg en hem weer kwijtraakte. Hoe hij tot de top 600 is gaan behoren. Hoe hij ook steeds weer opkrabbelde. En hoe het met hem gaat nu hij binnen de Levensloopaanpak begeleid wordt. “Ik ben altijd in staat gebleken om weer op te veren. Ondanks alle ontberingen in mijn leven.”

Levensloopaanpak
Play

Levensloopaanpak

Film Martijn

Levensloopaanpak

Martijn is nu geïncludeerd in de Levensloopaanpak. Dat is een samenwerking voor mensen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico. Bij wie reguliere (forensische) behandeling tekortschiet. Mensen als Martijn. In de praktijk betekent de aanpak dat de betrokken partners met elkaar om tafel gaan (letterlijk). En met elkaar een plan maken en uitvoeren voor de ondersteuning en zorg aan Martijn.

Alle levensgebieden

Vertegenwoordigers van de forensische zorgaanbieders, politie, OM, gemeente, reclassering en wie er nog meer betrokken is, bespreken met elkaar wat er nodig is. Op alle levensgebieden: huisvesting, schuldsanering, juridische trajecten die nog lopen, verslavingsproblematiek enzovoorts. En zij blijven met elkaar betroken bij Martijn. Zo lang als dat nodig is. Misschien zelfs zijn leven lang.

Helpt dat nou?

Door deze intensieve samenwerking is Martijn niet ineens een modelburger. We blijven zijn leven lang contact met hem houden. En als het mis gaat weten de samenwerkingspartners elkaar direct te vinden. En in zijn plan staat dan wat we dan moeten doen voor Martijn.

Wat vindt Martijn ervan?

“Ik red me prima gezien de situatie. Ik ben autonoom. Maar ik wil graag gehoord worden. Af en toe een gesprekje hebben. En ik heb verder geen sjoege van gemeente-instanties. Al die ego’s en lange tenen. Er zitten voor jullie ook mensen tussen (Levensloopcliënten red.) die helemaal nergens naar willen luisteren. Die zullen waarschijnlijk weer op hun bek gaan. En dan weet ik niet wat jullie allemaal doen.”

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op fivoor.nl/levensloopaanpak of op Levensloopaanpak.nl.