triangle
Nieuws / Fivoor algemeen

Fivoor: een sterke keten in de forensische en intensieve psychiatrie

Fivoor is gespecialiseerd in psychiatrische zorg voor enerzijds patiënten met een forensische indicatie en anderzijds patiënten die een heel specifieke behandeling nodig hebben vanwege een hoog intensieve zorgbehoefte. Met ingang van 1 januari 2018 bestaat Fivoor, waarmee de al jarenlang bestaande samenwerking tussen Aventurijn (voorheen onderdeel van Altrecht GGZ), Palier (voorheen onderdeel van de Parnassia Groep) en de Kijvelanden een volgende fase is ingegaan. Met deze nieuwe organisatie willen we de bestaande expertise en kennis bundelen, zodat we de patiënt nog betere psychiatrische behandelingen kunnen bieden.

Wij zijn Fivoor
Play

Wij zijn Fivoor

Maatschappelijke opdracht: voor wie zijn we er?

De forensische zorg van Fivoor biedt behandeling aan mensen die voor anderen om hen heen, voor de samenleving of voor zichzelf een gevaar vormen en ernstig grensoverschrijdend of ontwrichtend gedrag vertonen. Door de samenwerking vormen we een sterkere keten van behandeling, begeleiding en beveiliging in de forensische psychiatrie. Dit biedt bovendien meer mogelijkheden voor het delen en ontwikkelen van kennis en voor innovatie en specialisatie. Zo kunnen we het perspectief voor onze patiënten verbeteren en dragen we bij aan de veiligheid van de samenleving. Dat is waarom we er zijn.

Onze hoog intensieve zorg richt zich op kwetsbare groepen, die door een combinatie van (complexe) problematiek niet op hun plaats zijn in de reguliere psychiatrie. Zo hebben we op maat gesneden aanbod voor mensen met een sterk gedragsgestoorde en verstandelijke beperking (SGLVG) en patiënten met ernstige psychische problemen in combinatie met een ernstige verslavingsproblematiek. Ook patiënten bij wie sprake is van trauma en verwaarlozing, of bij wie de behandelsituatie ontwricht is, kunnen bij Fivoor terecht.
We bieden hoog intensieve zorg op onze locaties in Den Dolder/Utrecht (Wier en Wier+) en Den Haag (Centrum Intensieve Behandeling, Duurzaam Verblijf Verslaafden, Top referent Trauma Centrum, Centrum Dubbele Problematiek en Weerlanden) (met links naar de locaties).

De rol van wetenschap

Met de wetenschappelijke activiteiten van de drie partner-organisaties bouwt Fivoor verder aan top-specialistische zorg. Zorg die geen schotten meer kent, en zich volgens de laatste inzichten richt op de individuele patiënt en dat wat hij nodig heeft. Stap voor stap en met toegewijde en hoog gespecialiseerde zorg bereiden we patiënten voor op terugkeer in de maatschappij.

Door de nauwe band van Fivoor met Parnassia Groep en Altrecht kunnen we wederzijds gebruik maken van de kennis en innovaties in de reguliere GGZ en de forensische psychiatrie.

Meedoen vanuit eigen kracht

De kans op herstel van een patiënt is veel groter als de patiënt zelf invloed heeft op de behandeling en zelf mede de doelen bepaalt. Samen met de patiënt onderzoeken we hoe het komt dat hij door zijn gedrag in de problemen raakt of is geraakt en bepalen samen het plan om dat te voorkomen. Hulp op levensgebieden als werk en opleiding, huisvesting en financiën horen daar ook bij. Daarom biedt Fivoor de complete keten, waarin we iedere patiënt kunnen bieden wat hij nodig heeft: uit het oogpunt van behandeling én uit het oogpunt van beveiliging.

We geloven in de eigen kracht van mensen en het persoonlijke contact, én in een nieuwe kans. De medewerkers van Fivoor hebben de kennis en kunde in huis als het gaat om perspectief bieden aan de patiënt.