triangle
Nieuws / Fivoor algemeen

Fivoor in Medialogica

De uitzending van Medialogica van zondag 1 december stond in het teken van FPA Utrecht. Sinds Anne Faber ligt de FPA onder een vergrootglas. Ieder incident leidt tot grote ongerustheid onder buurtbewoners en aandacht in de media en politiek.

De uitzending van Medialogica van zondag 1 december stond in het teken van FPA Utrecht. Sinds Anne Faber ligt de FPA onder een vergrootglas. Ieder incident leidt tot grote ongerustheid onder buurtbewoners en aandacht in de media en politiek.

Aanleiding uitzending

Al meer dan een eeuw verblijven er psychiatrische patiënten in het Utrechtse dorp Den Dolder. De aanwezigheid van cliënten in het straatbeeld was tot voor kort een vanzelfsprekendheid voor de dorpsbewoners. Maar door de moord twee jaar geleden zijn de verhoudingen in Den Dolder fors verstoord.

Hoe ervaren werknemers van de kliniek het dat er continu over hun schouder wordt meegekeken? In hoeverre klopt het beeld dat wordt geschetst als het om de risico’s van de patiënten gaat? En wat betekent dit alles voor de verhouding tussen het dorp en de instelling? Medialogica spreekt hierover met direct betrokkenen, onder wie medewerkers van de kliniek, buurtbewoners en journalisten. Onder andere Erik Masthoff, Regina Schipper (psychiater FPA Utrecht), Sophie Koek (omgevingsmanager) en de buurtcoaches komen aan het woord.

Uitzending 1 december

Bekijk hier de uitzending over de FPA Utrecht.

Medialogica

Affaires die de wereld van politiek, zakenleven en media schokten worden in Medialogica onder de loep genomen. Vragen die daarbij onder andere aan de orde komen zijn: In hoeverre zijn media een betrouwbare gids om greep te krijgen op de werkelijkheid? Hoe verhoudt het beeld dat zij schetsen zich tot de werkelijke wereld? En welk effect hebben media en publieke opinie op besluitvorming?