triangle
Nieuws / Fivoor algemeen

Fivoor informeert eigen medewerkers over de Levensloop aanpak met webinars

Vorige week organiseerde het Fivoor-projectteam 'Levensloopaanpak' drie keer een intern webinar om Fivoor-collega's over de Levensloopaanpak en hun rol hierin bij te praten.

Het webinar

Het webinar bestond uit een animatie, een presentatie van projectleider Elsa Doze en een live Q&A-onderdeel waarin collega’s vragen kon stellen. Het webinar stond onder leiding van directeur Patiëntenzorg Ambulant Rosalind van der Lem en directeur Bedrijfsvoering Ambulant Elvira van Wirdum.

Nieuwsberichten, Q&A's, presentaties en documenten

Speciaal voor de Fivoor-collega’s is een centrale intranetpagina ingericht over de Levensloopaanpak. Hier vinden zij interne nieuwsberichten, Q&A’s, handige documenten, etc.

Levensloopaanpak in het kort

De levensloopaanpak is een samenwerking voor inwoners met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico, bij wie reguliere (forensische) behandeling tekort schiet. Deze mensen hebben langdurige bemoeienis en (tijdelijk) beveiligde intensieve klinische zorg nodig. Met de Levensloopaanpak zorgen we voor betere samenhang tussen ondersteuning, zorg en veiligheid op het juiste moment waarbij continu contact wordt onderhouden met de betrokkene.

Rol van Fivoor

Als Fivoor wilden we graag in een aantal regio’s de kar trekken van dit landelijke project. Dit doen we in de regio’s Utrecht, Den Haag, Leiden/Gouda, Haarlem en Zaandam. In Rotterdam werken we samen met Antes aan de implementatie. In de regio Gooi & Vecht en Flevoland is Fivoor wel de organisator (coördinator) van de levensloopaanpak, maar hebben wij geen forensisch FACT team. In de regio Gooi & Vecht is het forensische FACT team van ‘De Waag’ en ‘Inforsa’ actief als levensloopaanbieder. In Flevoland is dit ‘De Oostvaarders’.

Meer weten?