triangle
Nieuws / Fivoor algemeen

Fivoor stuurt brandbrief naar de ministeries over de financiering van de Levensloopaanpak

Woensdag 26 januari heeft Fivoor een brandbrief gestuurd naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) en aan het ministerie van Justitie & Veiligheid (J&V). In de brandbrief vragen we aandacht voor de financiering van de Levensloopaanpak die tot op heden tekortschiet.

Wat is de levensloopaanpak?

De levensloopaanpak is een samenwerking van verschillende zorgorganisaties voor inwoners met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico, bij wie reguliere (forensische) behandeling ontoereikend is. Deze mensen hebben langdurige bemoeienis en (tijdelijk) beveiligde intensieve klinische zorg nodig. Met de Levensloopaanpak zorgen we voor betere samenhang tussen ondersteuning, zorg en veiligheid op het juiste moment waarbij continu contact wordt onderhouden met de betrokkene.

Financiering schiet tekort

De financiering van de Levensloopaanpak schiet echter tekort. Het gaat specifiek om de bekostiging van de forensische levensloopcoördinator. De levensloopcoördinator verbindt zich langdurig aan de cliënt, coördineert het hele zorgtraject en fungeert als vraagbaak voor de cliënt en zijn/haar naasten.

Ondanks het grote maatschappelijke belang van deze aanpak en de vele pogingen om voor deze cruciale rol financiering te organiseren, is dat tot op heden nog niet gelukt. Het gevolg hiervan is dat in meerdere regio’s is besloten om te stoppen met het includeren van personen in de levensloopaanpak of het starten uit te stellen. Om personen die de levensloopaanpak nodig hebben toch te kunnen helpen, heeft Fivoor in samenwerking met andere zorgorganisaties een brandbrief naar de ministeries verstuurd.

Brandbrief aan het ministerie van VWS en aan het ministerie van J&V

Om op het hoogste niveau aandacht te vragen voor het tekort aan financiering voor de levensloopaanpak is een brandbrief opgesteld. Deze is onder meer ondertekend door het bestuur van de zorgorganisaties Arkin, DFZS, Fivoor, Parnassia Groep. Woensdag 26 januari is de brandbrief verstuurd naar het ministerie van VWS en het ministerie van J&V. In de brief wordt ingezoomd op het belang van de levensloopaanpak, de rol van de levensloopcoördinator en wat er reeds is ondernomen om de financiering te organiseren. Tot slot is in de brief een oproep gedaan om op korte termijn met de ministers (of hun afgevaardigden) in overleg te gaan om tot een oplossing te komen voor het financieringstekort.

Gemeenten en zorgorganisaties ondersteunen de boodschap

De boodschap van de brandbrief wordt breed ondersteund. De brief is niet alleen mede ondertekend door bijna alle zorgorganisaties die bij de levensloopaanpak betrokken zijn, maar vindt ook veel weerklank bij gemeenten. Namens de gemeenten Utrecht, Amsterdam Den Haag en Rotterdam is een brief met een steunbetuiging verzonden naar de ministeries. In deze brief benadrukken ook zij het belang van de levensloopaanpak: “Iedereen heeft recht op passende zorg, ook de meest complexe doelgroep die wij in onze gemeenten tegenkomen en daarom ondersteunen wij de dringende oproep van de zorgaanbieders.”

Meer informatie

  • Lees hier de brandbrief
  • Lees hier de steunbetuiging van de G4
  • Lees hier meer over de levensloopaanpak