triangle
Nieuws / FPC de Kijvelanden

Forensisch Psychiatisch Centrum in Antwerpen geopend

In Antwerpen is op 29 juni, na Gent (najaar 2014), een tweede Forensisch Psychiatrisch Centrum in België geopend. In deze FPC is ruimte voor 182 patiënten met een forensische titel. Maximaal 18 vrouwen kunnen in de Antwerpse vestiging behandeld worden.

Wat is een FPC?

In een FPC wordt een patiënt in eerste instantie geobserveerd en vervolgens behandeld. Na een succesvolle behandeling wordt gewerkt aan resocialisering en aan een goede terugkeer in de maatschappij. Deze resocialisering en het werken aan terugkeer gebeurt ondermeer in de reguliere ggz. Het FPC is dus een tijdelijke voorziening in het totale behandeltraject van een patiënt.

Parnassia Groep, FPC de Kijvelanden en Sodexo zijn als samenwerkingsverband verantwoordelijk voor de zorg en facilitaire dienstverlening bij de beide FPC’s. Zowel Parnassia Groep als FPC de Kijvelanden leveren expertise op het gebied van forensische psychiatrie en Sodexo op het vlak van facilitaire dienstverlening (zoals schoonmaak, receptiediensten, onderhoud van technische installaties en catering). Door deze unieke combinatie is de zorg aan deze doelgroep van een zeer hoog niveau.