triangle
Nieuws / Fivoor algemeen

Alle informatie bij elkaar in een handige folder!

Het Fivoor-projectteam 'Levensloopaanpak' heeft voor jou als netwerkpartner een handige folder over de Levensloopaanpak gemaakt. Hierin vind je informatie over jouw rol in de aanpak, over hoe we samen gegevens delen over Levensloop-cliënten en contactgegevens van regiocoördinatoren van de Levensloopaanpak. Voor de zorgprofessionals hebben we een Gesprekshulp ontwikkeld voor gesprekken met Levensloopaanpak-cliënten.

Je vindt de folder (en andere handige documenten) op de webpagina ‘Levensloopaanpak’ en dan onder ‘Handige documenten’. Tip: Gebruik altijd de link (dus sla het document niet op uw eigen of team-schijf op), dan heb je altijd de meest recente versie.

Inhoud folder

In deze folder lees je meer informatie over:

  • De Levensloopaanpak;
  • Voor wie de aanpak is bedoeld;
  • Aanmelding en proces;
  • Rollen & verantwoordelijkheden;
  • Hoe we omgaan met het delen van gegevens;
  • De toegevoegde waarde van de Levensloopaanpak;
  • Waar meer informatie te vinden is.

Tip: Print de folder uit en gebruik als oplegger.

De folder kan in uitgeprinte versie als oplegger worden gebruikt bij het overleg in het ZVH. Bijvoorbeeld in een mapje met de andere uitgeprinte documenten waarnaar de folder verwijst:

Inhoud folder