triangle
Nieuws / Wier de Kei (Behandelcentrum voor dak- en thuislozen)

Keigoede netwerkmiddag bij Wier de Kei!

Afgelopen maandag, 3 december, vond er een netwerkmiddag plaats bij de Fivoor locatie Wier de Kei op de Keistraat in Utrecht. Het doel van deze middag was om de verwijzers en andere stakeholders bij te praten over de ontwikkelingen van Wier de Kei. De middag vond niet op de locatie zelf plaats, maar in een mooie ruimte verderop in de straat om de cliënten van de Kei niet tot last te zijn.

Twee collega’s spraken een welkomstboodschap uit en kondigde zowel de presentaties als de borrel met heerlijke hapjes aan.

Één van de psychiaters gaf een inzage in de ontwikkelingen vanaf de start van de Kei in 2002 tot nu aan nu. Ze gaf een duidelijke omschrijving van de doelgroep en bijbehorende diagnoses, het behandelaanbod en behandelmilieu van de Kei en haar samenwerkingspartners.

Fivoor

Ook de verschillende locaties van Wier als onderdeel van Fivoor en de samenhang tussen deze locaties kwamen aan bod. Een sterke openingspresentatie waarmee, met het gebruik van passende anekdotes, de interesse en aandacht van het publiek aangewakkerd werd.

Hierna kwam het Wier ACT team aan het woord. Ook zij wisten het publiek te boeien met een heldere weergave van de doelgroep en het aanbod. Ze gingen dieper in op de bemoeizorg, prestatienormen en verwenzorg waarbij de eerste focus ligt op het verminderen van en orde scheppen in de chaos van de cliënt.

Fivoor

In hun behandeling nemen zij de cliënt in kleine stapjes aan de hand mee. Uniek is dat er niet gelijk behandeldoelen worden gesteld, maar dat vooral de cliënt en zijn welzijn centraal staat. Dit vergt veel geduld en begrip vanuit de behandelaren. Het ACT team en de kliniek werken nauw samen in onder andere de organisatie van de gezamenlijke activiteiten, zoals cliënt vakanties en dagbesteding.

Het ACT team ging vervolgens in gesprek met twee cliënten. Wat betekent de behandeling voor hen en wat biedt de Kei? Een inspirerend gesprek wat de aanwezigen zichtbaar raakte. Deze sterke afsluiter, waarmee duidelijk wordt wat de Kei betekent voor haar cliënten en patiënten, werd gevolgd door een hard applaus.

Als afsluiting was er een borrel met heerlijke hapjes die waren verzorgd door cliënten van de Kei. Bij het weggaan kreeg iedereen een goodiebag met daarin meer informatie over Wier en Fivoor en een lekkere chocoladereep mee.

Is jouw interesse in Wier de Kei gewekt of heb je nog vragen aan deze locatie? Mail naar wierdekei@fivoor.nl.

Wij willen alle collega’s, cliënten en vrijwilligers bedanken voor hun Keigoede inzet om deze middag tot een succes te maken!