triangle
Nieuws / Ambulant Centrum Rotterdam

Keurmerk TOPGGz voor Forensische ADHD-zorglijn

De Zorglijn Forensische ADHD van het Ambulant Centrum Rotterdam kreeg op 8 maart 2017 het keurmerk TOPGGz uitgereikt. De zorglijn voldoet daarmee aan de hoogwaardige kwaliteitseisen op het gebied van specialistische en innovatieve patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en scholing die dit keurmerk TOPGGz eist.

ADHD en Gedrag dat niet Mag!

De zorglijn Forensische ADHD behandelt poliklinische patiënten met ADHD en aanverwante stoornissen die door probleemgedrag met justitie in aanraking (dreigen te) komen. Onze patiënten met ADHD lopen vaak veel verschillende vlakken in het leven vast, zeker als er sprake is van een problematische jeugd, verkeerde vrienden, drugsgebruik of weinig sociale steun. Het is een doelgroep met een hoge mate van comorbide stoornissen, die moeilijk in zorg te krijgen en te houden is. Deze mate van complexiteit vergt een hoog specialistische aanpak. Daarbij hanteert het Ambulant Centrum Rotterdam het principe: ‘Wij doen zoveel als nodig, en zo weinig als kan’.

De zorglijn Forensische ADHD biedt diagnostiek en behandeling van hoogwaardig niveau, waarbij aandacht is voor alle levensgebieden waar patiënten in vast lopen. De zorglijn kent een innovatief gefaseerd behandelprogramma met daarnaast modules op maat. Het gefaseerde programma is erop gericht om de ADHD-patiënten gemotiveerd te krijgen en te houden voor gedragsverandering. De patiënten krijgen inzicht in de beperkingen, maar ook in de voordelen die bij ADHD horen. De modules op maat zijn bedoeld om patiënten te leren hun veerkracht optimaal te benutten en de kans om op opnieuw te ontsporen zo klein mogelijk te maken.

Innovatie en wetenschap

In de zorglijn Forensische ADHD doet het Ambulant Centrum Rotterdam wetenschappelijk onderzoek naar het verhogen van therapietrouw van de ADHD-patiënten. Binnen de zorglijn brengen we in kaart waarom de ADHD-patiënten zo veel moeite hebben om een behandeling goed te kunnen volgen. Ook wordt onderzocht hoe het sociale netwerk de patiënt beter kan helpen de behandeling (gericht op gedragsverandering) te volgen. Daarnaast welke factoren ertoe bijdragen wanneer jongeren op latere leeftijd ‘gedrag dat niet mag’ gaan vertonen. De Kijvelanden Academy of Research, Innovation and Development (KARID) leidt deze wetenschappelijke onderzoeken en werkt daarin nauw samen met de afdeling Forensische Psychologie van de Tilburg University en de afdeling Psychiatrie van het Erasmus Medisch Centrum.

Rosalind van der Lem (Psychiater en hoofdbehandelaar van de zorglijn Forensische ADHD)

Machiel Polak (Psychiater en bestuurdersvoorzitter van Fivoor)