triangle
Locatie Poortugaal in weekend niet bereikbaar met OV
Nieuws / Fivoor algemeen

Locatie Poortugaal in weekend niet bereikbaar met OV

De RET heeft buslijn 79, met beginpunt metrostation Poortugaal en met eindpunt de locaties van Antes Poortugaal en Fivoor, laten vervallen. Hierdoor zijn de locaties van Antes en Fivoor niet meer bereikbaar met het openbaar vervoer in het weekend.

Buslijn 79 rijdt niet meer in het weekend

RET heeft de buslijn in het weekend geschrapt. Deze is volgens RET minimaal bezet en niet rendabel. Wij zien echter dat zo’n 175 personen enkel verbonden aan de locaties van Antes en Fivoor er in het weekend gebruik van maken. Door de strikte naleving van coronaregels wordt minder gebruik gemaakt van het OV. Dit is niet anders dan in de rest van Nederland. Wij verwachten dat er in de toekomst weer meer gebruik gemaakt gaat worden van het OV.

Zonder overleg besloten

We zijn niet te spreken over de wijze waarop de RET dit heeft doorgevoerd. Het besluit is genomen zonder enig overleg, afstemming of kennisgeving aan zowel Antes als Fivoor. Hierdoor zijn geen andere oplossingen of alternatieven besproken. Cliënten, patiënten, familieleden, collega’s, leerlingen en bewoners werden er plots mee geconfronteerd dat de locaties niet meer met het OV te bereiken waren in het weekend.

Onwenselijke situatie

Wij werken samen met patiënten aan hun terugkeer naar de samenleving. Bezoek en verlof zijn daar een belangrijk onderdeel van. Onze patiënten en hun familieleden hebben vaak geen ander vervoer dan het OV. En niet iedereen kan ruim 35 minuten naar de metro te lopen. Patiënten kunnen in het weekend dus mogelijk geen bezoek meer ontvangen of herstel gerichte activiteiten ondernemen. Dit past niet bij een inclusieve samenleving.

Ook wordt het voor collega’s en leerlingen/stagiaires die afhankelijk zijn van het OV ingewikkeld en tijdrovend om in het weekend bij de klinieken te komen. Dit vinden wij niet passen in een tijd waarin landelijk wordt ingezet op het terugdringen van autoverkeer.

In gesprek

We zijn samen met Antes in gesprek met de gemeente Albrandswaard om gezamenlijk deze onwenselijke situatie op te lossen.