triangle
Nieuws / Fivoor algemeen

Meten is weten

Hoe goed werkt de Levensloopaanpak nu eigenlijk? Om dat in kaart te brengen, heeft Fivoor een onderzoeksvoorstel ingediend bij het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ).

Projectleider ‘Levensloopaanpak’ Elsa Doze: “Fivoor ziet het als haar verantwoordelijkheid om zowel het proces als de resultaten van de aanpak goed te monitoren. Uit die wetenschappelijke evaluatie rollen straks concrete aanbevelingen waarmee we de Levensloopaanpak verder kunnen brengen. En de zeer complexe, en voor de maatschappij impactvolle, doelgroep van de Levensloopaanpak nog beter kunnen helpen.”

Fivoor

Effect en proces

Het onderzoek bestaat uit een effectevaluatie en een procesevaluatie. Projectleider Elsa Doze: “Bij een effectevaluatie kijk je, de naam zegt het al, naar het effect. Bijvoorbeeld, zorgt de levensloopaanpak er voor dat cliënten, op de korte, middellange en langere termijn, minder voor overlast zorgen? En/of voor minder ernstige overlast?

Met de procesevaluatie houden we juist het proces en de samenwerking tegen het licht. Bereiken we de doelgroep wel (genoeg)? Zijn alle ketenpartners betrokken? En in welke rol dragen zij bij aan de Levensloopaanpak?”

Cliënten geven input

Voor het onderzoek is de input nodig van 800 (geanonimiseerde) cliënten; ruim de helft van het landelijke aantal te includeren levensloopcliënten. Elsa: “Alle cliënten die in de levensloopaanpak bij Fivoor worden geïncludeerd, kunnen (geanonimiseerd) deelnemen aan het onderzoek. Bijvoorbeeld door toestemming te geven voor het delen van zijn/haar gegevens met de onderzoekers, maar ook door mee te werken aan interviews.”

Meer weten?

Naar verwachting wordt in oktober meer bekend over (de start en uitvoering van) het onderzoek.

Vragen over het onderzoek? Mail ons op levensloopaanpak@fivoor.nl.

Meer weten over de Levensloopaanpak? Bekijk de informatie op www.fivoor.nl/levensloopaanpak