triangle
Nieuwsupdate Naastbetrokkenenraad december 2020
Nieuws / Fivoor algemeen

Nieuwsupdate Naastbetrokkenenraad december 2020

De Naastbetrokkenenraad (NBR) van Fivoor bestaat inmiddels 1 jaar. Een mooie aanleiding om jullie in deze nieuwsbrief kennis te laten maken met het werk en de leden van de NBR.

Start Naastbetrokkenenraad

“Op 10 januari 2020 vond het heuglijke feit plaats dat met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst de Naastbetrokkenraad van Fivoor een feit is. Ik had daarbij het genoegen kennis te maken met de dames Van Maurik (voorzitter) en Brans (lid). Ik was onder de indruk van hun grote betrokkenheid, enthousiasme en jarenlange expertise en verwacht een prima samenwerking. De NBR heeft formeel niet dezelfde positie als de OR en CR. Dat laat onverlet dat het zeer waardevol is dat de NBR Fivoor gevraagd en ongevraagd zal adviseren over het beleid dat naastbetrokkenen van patiënten en cliënten raakt en zich daarvoor ook anderszins zal inzetten. We kozen voor de term ‘Naastbetrokkenenraad’ en niet voor ‘familieraad’ omdat er bij onze doelgroep door omstandigheden niet altijd sprake is van betrokken familieleden maar mogelijk wel van andere ondersteuners”

Erik Masthoff, bestuurder Fivoor

De leden stellen zich voor

De Naastbetrokkenenraad bestaat op dit moment uit drie leden. Zij stellen zich hieronder aan jullie voor.

Monique Brans | Raadslid Naastbetrokkenenraad Fivoor
Ik ben Monique Brans, moeder van een zoon met een dubbele problematiek. De afgelopen vier jaar heb ik ervaring kunnen opdoen bij de FR van Parnassia Haaglanden. Nu zet ik mij graag in voor het naastenbeleid van Fivoor.

Ik begrijp dat het een hele omslag is om binnen het huidige zorgsysteem een naaste optimaal te betrekken. Privacy schending blijft een lastig te omzeilen factor, maar een positief sturende communicatie en heldere informatieverstrekking kan wonderen verrichten. Ik wil daarbij benadrukken dat ik een moeder ben en dus niet op de stoel van de hulpverlener wil zitten en mij dus ook niet wil bemoeien met de behandeling (waar ik overigens wel over geïnformeerd wil worden).

Herstel betekent voor mij herstel van verbinding. Dat klinkt voor mij meer realistisch. Misschien is het mogelijk om met inzet van zowel naaste als hulpverlener een verstoorde relatie te herstellen en in de keiharde realiteit van de patiënt/cliënt toch een gezonde verbinding tot stand te brengen met familie en naasten. Juist daar ligt vaak de pijn, het verdriet en de onmacht en kan juist daar de hulpverlening een handreiking doen. Samenwerken zou dit kunnen bewerkstelligen en heel, heel misschien kan er dan iets veranderen.

Monique Brans

Yasmina Youjil | Raadslid Naastbetrokkenenraad Fivoor
Mijn naam is Yasmina Youjil en sinds kort het laatst aangetreden lid van de Naastbetrokkenenraad van Fivoor. Als naaste van een patiënt van Fivoor vind ik het vanzelfsprekend dat je betrokken wordt in het traject, maar ook in alle ontwikkelingen en ups en downs. De ervaring laat zien dat dat toch niet even vanzelfsprekend is. Door mijn benoeming bij de NBR hoop ik mede hierin verandering teweeg te brengen en bewustwording te brengen bij de medewerkers in de zorg. Ik ben van mening dat dat een uitzonderlijke meerwaarde geeft aan het geheel, een complementaire en onmisbare toevoeging aan de zorg.

Ik hoop hieraan te kunnen bijdragen als lid van een, tot op heden klein in aantal, maar zeer bevlogen en actieve Naastbetrokkenenraad.

Yasmina Youjil
yasmina.youjil@fivoor.nl
06 – 407 731 78

Rita van Maurik | Onafhankelijk voorzitter van de Naastbetrokkenenraad Fivoor
Als moeder van een zoon met dubbele diagnose, heb ik ervaren hoe belangrijk het is actief te worden betrokken bij het zorgtraject van de (ernstig) psychisch zieke dierbare. Dat heeft ertoe geleid dat ik lid ben geworden van de familieraad van de instelling waar hij in behandeling was. Vervolgens heb ik ervaring opgedaan met het ontwikkelen, implementeren en borgen van naastenbeleid in instellingen en als familievertrouwenspersoon.

Samenwerking en verbinding met respect voor ieders positie staan voor mij voorop. Alleen dan kunnen we bereiken wat we gezamenlijk voor ogen hebben: herstel en participatie van de cliënt en patiënt. De rol van naasten is door hun kennis van en ervaring met hun psychisch zieke naaste hierbij dan ook cruciaal. Het is het streven van de NBR de samenwerking door een uitgewerkte visie van het naastenbeleid en afgestemd op de cultuur van de organisatie, in de praktijk als een vanzelfsprekendheid te realiseren.

Rita van Maurik
r.van.maurik@fivoor.nl
06 – 250 352 69

Het doel van de NBR

Weetjes over de NBR

  • De Naastbetrokkenenraad van Fivoor is 29 november 2019 opgericht. De positie van de NBR is officieel gemaakt door het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst door Erik Masthoff (Raad van bestuur) en Rita van Maurik (voorzitter van de NBR).
  • Sinds juli 2020 is de samenwerkingsovereenkomst door ondertekening van de raad van bestuur van stichting FPC de Kijvelanden en de NBR ook van toepassing op de samenwerking tussen de Kijvelanden en de NBR.
  • De NBR heeft drie tot vier keer per jaar overleg met de raad van bestuur. Dat overleg wordt als zeer prettig en open ervaren. Waarbij aandacht is voor waar de NBR voor staat.
  • De raad is lid geworden van de Kamer Familie- en Naastenraden/MIND, waar familie- en naastbetrokkenenraden van een groot aantal ggz instellingen bij zijn aangesloten. De Kamer biedt onderlinge kennis en informatie uitwisseling en deskundigheidsbevordering.

Speerpunten 2021

Het is voor de NBR goed om te weten hoe naasten en familie het betrokken worden bij de behandeling van hun naaste ervaren, maar ook of er echte samenwerking met de hulpverleners is. Daarvoor willen we graag in samenwerking met Kwaliteit en Veiligheid in 2021 een familietevredenheidsonderzoek houden. Een eerste overleg staat al gepland.

Het tweede speerpunt is het samenstellen van een informatiemap voor naasten. Denk dan aan de informatiekaart van de NBR, de informatiekaart naastenbeleid en de brief waarin de NBR het luisterend oor aanbiedt in coronatijden. Maar ook informatie over de Familievertrouwenspersoon en informatie afgestemd op het team waar de patiënt/cliënt in behandeling is en de bereikbaarheid van het team.

Op zoek naar versterking

De Naastbetrokkenenraad is hard op zoek naar versterking. Ken je of ben je familielid of naaste van een patiënt of cliënt, die zich wil inzetten om de zorg en hulpverlening voor de cliënten en patiënten te verbeteren? Neem dan contact op met de NBR. Bel naar 06 – 2708 3977 of mail naar naastbetrokkenenraad@fivoor.nl