triangle
Nieuws / Fivoor algemeen

Onderzoek effecten coronamaatregelen in de ggz

Arjen Neven, Annette Bonebakker en Ernst Noordraven van Fivoor hebben onderzoek gedaan naar een mogelijke toename van psychiatrische klachten als gevolg van de opgelegde beperkingen door de covid-19 pandemie.

Psychiatrische patiënten ondervinden veel last van de opgelegde beperkingen door de covid-19-pandemie. Mogelijk zouden klinisch opgenomen patiënten meer klachten kunnen krijgen door deze beperkingen, doordat ze geen of minder bezoek kunnen ontvangen en/of doordat ze beperkingen in vrijheden hebben. Om hier zicht op te krijgen is er exploratief onderzoek gedaan onder klinische patiënten.

Onderzoeksmethode

Tijdens de coronabeperkingen in de kliniek vulden 45 van de 53 opgenomen patiënten (85%) een vragenlijst in, waarin zij konden aangeven of verschillende psychiatrische klachten waren toegenomen. In twee open vragen konden patiënten aangeven welke maatregel zij als het meest belastend hadden ervaren en welke suggesties zij voor de zorg wilden geven.

Resultaten onderzoek

Een meerderheid van de patiënten (85%) had last van de beperkingen die zijn opgelegd door de covid-19-pandemie. Daarnaast bleek dat de meeste patiënten (71%) wel begrepen dat deze beperkingen zijn opgelegd. Patiënten rapporteerden een algehele toename van spanningsklachten (n = 27; 61%) en somberheidsklachten (n = 24; 55%), waarbij vooral eenzaamheid (n = 25; 56%), machteloosheid (n = 29; 64%) en verveling (n = 34; 76%) waren toegenomen. Trek in alcohol of drugs en achterdocht namen het minst toe.

Conclusie onderzoek

De coronabeperkingen binnen de geestelijke gezondheidszorg hebben bij een meerderheid van de opgenomen psychiatrische patiënten geleid tot een toename van gevoelens van machteloosheid, verveling en eenzaamheid en mogelijk een negatieve invloed gehad op hun psychosociaal welbevinden of kwaliteit van leven. Om deze gevoelens te verminderen adviseren wij de coronamaatregelen goed uit te leggen, extra activiteiten te starten en de verpleging goed te ondersteunen in de uitleg en begeleiding aan de patiënten.

Publicatie onderzoek

Het onderzoek is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Psychiatrie. Het Tijdschrift voor Psychiatrie is al meer dan 50 jaar het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift voor de Nederlandse en Vlaamse psychiaters, artsen in opleiding tot psychiater en andere geïnteresseerden.

Onderzoek Effecten coronabeperkende maatregelen