triangle
Onderzoek naar tevredenheid van naasten
Nieuws / Fivoor algemeen

Onderzoek naar tevredenheid van naasten

Op 12 februari 2024 startte bij FPA Utrecht en FPA Den Haag een onderzoek naar de tevredenheid van naasten van patiënten. Met een korte enquête bevragen we de naasten over hun ervaring met Fivoor. De uitkomsten gebruiken we om ons familie- en naastenbeleid te verbeteren.

Naasten goed ondersteunen

Wij vinden het belangrijk om de mensen die naast onze patiënten staan goed te ondersteunen. We willen daarom weten of we de juiste dingen doen voor de naastbetrokkenen. In de enquête vragen we naar hun tevredenheid over een aantal onderwerpen. Zo vragen we naasten hoe tevreden ze zijn over hoe ze betrokken worden bij de behandeling, het contact met de groepsleiding en de afspraken over verlof. We willen weten of ze tevreden zijn over onze bereikbaarheid en hoe veilig ze zich voelen op het terrein en in de kliniek. En we zijn benieuwd hoe tevreden ze zijn over de informatievoorziening.

Binnen de klinieken hebben met name de maatschappelijk werkers, sociotherapeuten en medewerkers herstel & uitstroom contact met naasten van patiënten. Zij gaan de enquêtes actief aanbieden aan naasten. De enquêtes kan vervolgens op papier of digitaal ingevuld worden.

Naastbetrokkenenraad

Het naastentevredenheidsonderzoek is een initiatief van de Naastbetrokkenenraad (NBR) van Fivoor. De NBR bestaat uit mensen die zelf familie/naaste zijn van een patiënt die in behandeling is of was bij Fivoor. Zij weten als geen ander wat het betekent om naaste/familie te zijn. Vanuit deze ervaringsdeskundigheid levert de NBR een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de zorg en hulpverlening aan onze patiënten.

De NBR kan altijd versterking gebruiken!
Bent u een familielid of naaste van een patiënt of cliënt en wilt u zich inzetten om de zorg en hulpverlening voor onze patiënten en cliënten te verbeteren? Neem dan een kijkje op de pagina met informatie voor familie en naasten.