triangle
Nieuws / Fivoor algemeen

Patiëntenstop VGZ verzekerden opgeheven

De ingestelde patiëntenstop voor VGZ verzekerden is per 10 december opgeheven na een gesprek tussen Parnassia Groep, de NZA en VGZ. De NZa heeft aangegeven dat bij de zorgplicht een realistische en voldoende betaling van de zorg hoort. De NZa heeft daarop Parnassia Groep/Fivoor zeer dringend verzocht om in het belang van de patiënten alsnog de intakes van 2019 in te plannen. Op de realistische betaling van deze zorg houdt de NZa toezicht.

Intakes in 2019

Dit betekent concreet dat intakes die voor VGZ-patiënten eerder ingepland waren, zo spoedig mogelijk opnieuw worden gepland. Fivoor neemt hierover contact op met de betreffende VGZ-verzekerden.

Contract 2020

De besprekingen over een contract voor 2020 zijn direct voortgezet en zijn nog gaande.

Patiëntenstop

De reden van de patiëntenstop was dat VGZ in 2019 onvoldoende behandelingen heeft ingekocht voor haar verzekerden. Het gaat om een flink aantal extra patiënten voor wie VGZ niet wilde betalen.

Parnassia Groep

Fivoor is onderaannemer van Parnassia Groep. Dit betekent dat Parnassia Groep de onderhandelingen met de zorgverzekeraars en dus ook VGZ, mede namens Fivoor, voert. Daardoor gold de patiëntenstop ook voor een klein aantal cliënten van Fivoor. Zij zijn afgelopen weekend per brief geïnformeerd over de patiëntenstop. Zij ontvangen deze week weer bericht van Fivoor dat de patiëntenstop weer is opgeheven.

Meer informatie

Patiënten/ cliënten van Fivoor kunnen bij vragen contact opnemen met de afdeling Patiëntenlogistiek via 088 357 30 70.

Verwijzers kunnen voor meer informatie terecht op de website van Parnassia Groep. Of bel of mail het Verwijzerspunt via 088 357 10 57 of verwijzers@parnassiagroep.nl. Op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur. Buiten kantoortijden belt u met ons algemene nummer 088 357 13 57.