triangle
Nieuws / FPC de Kijvelanden

Reactie FPC de Kijvelanden op berichten in het AD

Gisteravond verscheen er een artikel in de online versie van het AD over FPC de Kijvelanden. In het artikel wordt gesteld dat personeel vertrekt door wangedrag van patiënten. FPC de Kijvelanden herkent zich niet in deze stelling.

Goed toegerust

Werken in een tbs-kliniek betekent werken met een moeilijke patiëntendoelgroep met complexe problematiek. De medewerkers in de kliniek zijn goed toegerust en speciaal opgeleid om met dit type patiënten om te gaan. Zij volgen uitgebreide agressiehanteringstrainingen en oefenen regelmatig. Incidenten waarbij patiënten agressief gedrag vertonen komen echter voor, zoals in elke tbs-kliniek. Dit is inherent aan de doelgroep en hun problematiek. Fivoor heeft veel waardering voor het belangrijke en soms moeilijke werk dat medewerkers doen om de maatschappij veiliger te maken.

Omgaan met incidenten

Ondanks dat medewerkers getraind zijn om goed om te gaan met agressie, kunnen incidenten met patiënten veel impact hebben op hen. Daarom staan management en medewerkers na een incident stil bij de eventuele effecten op medewerkers. Soms wordt in samenspraak de afweging gemaakt om tijdelijk op een andere afdeling te gaan werken. Als de behandelrelatie te ernstig verstoord is door een of meerdere incidenten kan de patiënt aangemeld worden voor overplaatsing. Deze afwegingen worden zorgvuldig gemaakt met daarbij het belang van medewerkers voorop.

Verloop vergelijkbaar met andere forensische zorgorganisaties

Er is geen sprake van leegloop van personeel uit de FPC de Kijvelanden. Er zijn altijd medewerkers die kiezen voor een carrière elders en de kliniek verlaten, maar het verloop bij FPC de Kijvelanden is vergelijkbaar met het verloop bij andere forensische zorgorganisaties.

Vaker vervolging

FPC de Kijvelanden doet altijd aangifte van strafbare feiten en wij zijn daar zelfs toe verplicht. Het aantal aangiftes dat de kliniek dit jaar deed tegen patiënten met een tbs-maatregel lijkt dit jaar niet meer te worden dan in 2021. Dit jaar worden echter wel meer patiënten ook daadwerkelijk vervolgd naar aanleiding van een aangifte. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft nu meer dan voorheen het standpunt dat het hebben van een tbs-maatregel geen vrijbrief is voor het plegen van strafbare feiten en gaat vaker tot vervolging over. Ook patiënten met een tbs-maatregel moeten verantwoording voor hun handelen in de kliniek afleggen. Dit leidt regelmatig tot een nieuwe veroordeling. De kliniek onderschrijft dit standpunt van het OM van harte.

Vragen en antwoorden

Lees hieronder de vragen met antwoorden.

Komen er vaker incidenten met patiënten voor?

Incidenten met patiënten komen voor, zoals in elke tbs-kliniek. Het aantal aangiftes dat de kliniek dit jaar deed tegen patiënten met een tbs-maatregel lijkt niet meer te worden dan in 2021. Dit jaar worden echter wel meer patiënten ook daadwerkelijk vervolgd n.a.v. een aangifte. Het OM heeft nu meer dan voorheen het standpunt dat het hebben van een tbs-maatregel geen vrijbrief is voor het plegen van strafbare feiten en gaat vaker tot vervolging over. Ook patiënten met een tbs-maatregel moeten verantwoording voor hun handelen in de kliniek afleggen. In het verleden werden zaken nogal eens geseponeerd, omdat de betrokkene immers al een tbs-maatregel had.

Zijn medewerkers onveilig?

Nee. Werken in een tbs-kliniek betekent werken met een moeilijke patiëntendoelgroep met ingewikkelde problematiek. De medewerkers in de kliniek zijn goed toegerust en speciaal opgeleid om met dit type patiënten om te gaan. Zij volgen uitgebreide agressiehanteringstrainingen en oefenen regelmatig. Incidenten waarbij patiënten agressief gedrag vertonen komen echter voor, zoals in elke tbs-kliniek. Dit is inherent aan de doelgroep en hun problematiek. De kliniek is erop ingericht om dit goed op te kunnen vangen. Zo is er een persoonlijk alarmsysteem waarmee medewerkers op elke moment versterking kunnen oproepen en is de kliniek goed beveiligd.

Zijn medewerkers getraind om met incidenten om te gaan?

Ja, medewerkers die patiëntcontact hebben krijgen een intensieve agressiehanteringstraining, volgen opleidingen en oefenen regelmatig. Tijdens deze trainingen wordt er onder andere ingegaan op technieken hoe om te gaan met verschillende vormen van agressie.

Is er sprake van leegloop onder het personeel?

Nee. Er zijn altijd medewerkers die kiezen voor een carrière elders en de kliniek verlaten, maar het verloop is niet hoger dan bij andere forensische zorgorganisaties. Wel is het altijd uitdagend om goed personeel te vinden, zoals overal in de zorg. Wil jij werken in de forensische zorg? Kijk dan op werkenbijfivoor.nl en solliciteer.

Wat is de Extreem Vlucht- en Beheersgevaarlijke afdeling (EVBG)?

Hier verblijven patiënten die als extreem vlucht- en beheersgevaarlijk worden aangemerkt door het ministerie van Justitie en Veiligheid. De patiënten worden intensief begeleid volgens een individueel op hen afgestemde aanpak. Zij hebben geen verlof buiten de kliniek. Zij hebben in beginsel geen interactie met patiënten van andere afdelingen in de kliniek. Ook de vrijheden op de afdeling zelf zijn beperkt. De kamers hebben extra beveiligde deuren.