triangle
Nieuws / Fivoor algemeen

Routes voor op- en afschalen in de Levensloopaanpak

We ondersteunen een Levensloop-cliënt met passende zorg. Met verschillende soorten zorg in verschillende fases van zijn leven, en waar nodig met verschillende intensiteit. Als er (tijdelijk) meer of juist minder ondersteuning nodig is, noemen we dat ook wel op- en afschalen van zorg. Carissa de Wit, projectleider 'Op- en afschalen' voor de Levensloopaanpak, neemt ons mee in de verschillende routes die hiervoor zijn afgesproken tussen alle betrokken partijen.

Waarom zijn er verschillende routes? Waarom niet één op- en afschaal-proces?

Carissa: “Omdat de rollen en verantwoordelijkheden voor opschalen van zorg kunnen verschillen: in een crisissituatie zijn die anders dan bij planbare klinische zorg, of wanneer een Levensloop-cliënt in aanraking komt met justitie. We hebben daarom routes uitgeschreven voor de volgende vier situaties:

  • Planbare zorg (bijv. klinische opname als geplande interventie);
  • Crisisopname binnen kantoortijd;
  • Crisisopname buiten kantoortijd; en bij
  • Opschalen na justitiecontact (Opschalen kan ook alleen een reclasseringstoezicht zijn zonder opname).

En hoe werkt dat dan in praktijk?

Carissa: “Na includeren van een persoon, maken de netwerkpartners en de Levensloopaanbieder samen een trajectplan. Op- en afschalen is daarin een belangrijk onderdeel. De netwerkpartners en de Levensloopaanbieder maken samen, aan de hand van een stroomschema met de verschillende routes, afspraken over welke planbare klinische zorg er nodig is en waar de cliënt terecht kan in een crisissituatie.”

Is dit proces anders dan in de reguliere zorg? Daar maak je toch ook afspraken met elkaar?

Carissa: “Ja, alleen het sterke bij de Levensloopaanpak is dat alle samenwerkingspartners vóóraf, bij de start van de levensloopaanpak zorgafspraken maken en die sámen vastleggen in een trajectplan. Zij geven dus vooraf commitment, zodat er op een later moment geen gaten vallen in de zorg voor die persoon. Dit gaat immers om een doelgroep die crisisgevoelig is en waarbij het belangrijk is dat er écht plek voor die persoon wordt vrijgemaakt wanneer opname nodig is. De netwerkpartners (die in het trajectplan voorkomen) delen kennis en gegevens met elkaar (hetgeen niet altijd gebeurt in de reguliere zorg) zodat alle netwerkpartners sneller en effectiever kunnen handelen. Doordat de verantwoordelijkheid vanaf de start gezamenlijk wordt gedragen durven alle partijen dit ook aan.”

Handig! Stroomschema Op- en afschalen

We hebben een stroomschema gemaakt met per situatie de stappen om zorg op- en af te schalen en welke partner per processtap verantwoordelijk is. De bestaande werkwijzen zijn daarbij aangevuld met specifieke afspraken voor Levensloop-cliënten. Deze specifieke afspraken zijn afgestemd met o.a. de lokale GGZ-aanbieders, het openbaar ministerie, de reclassering, de politie en de zorg- en veiligheidshuizen. Zo weten we samen wat er nodig is om dit proces voor deze specifieke doelgroep zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Meer weten?

Vragen over op- en afschalen in uw regio? Neem contact met uw regiocoördinator:

  • Regio Haaglanden: Kirsten van Tongeren 06 – 1066 8137 | k.vantongeren@fivoor.nl​
  • ​Regio Hollands-Midden: Yuri Dullemans 06 – 1318 7522 |  y.dullemans@fivoor.nl
  • Regio Utrecht: Niels Zijlmans 06 – 8291 6169 | niels.zijlmans@fivoor.nl
  • ​Regio Kennemerland en Zaanstreek-Waterland: Kees Kramer 06 – 2090 1238 | k.kramer@fivoor.nl

Vragen over op- en afschalen in het algemeen? Mail ons via Levensloopaanpak@fivoor.nl.