triangle
Nieuws / Fivoor algemeen

Scriptie “De reclassering weet dat ik een f*cking gangster ben” van collega Jeffrey wint prijs

Op vrijdag 14 oktober jl. toog ik naar de Hogeschool Utrecht. In de vooravond vond daar de diploma-uitreiking plaats van de masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Blijkbaar wordt bij deze terugkerende feestelijke gelegenheid aan een bestuurder uit het forensische veld gevraagd een toespraak te houden en ditmaal was dat genoegen aan mij. Een genoegen, omdat het heel mooi is om te zien dat professionals uit ons werkveld zich verder bekwamen om nog beter te worden in hun vak en, zoals de opleiding pretendeert, daarin een sleutelrol te vervullen.

De opleiding

Tijdens de opleiding komen zaken aan bod als verantwoord beslissen, regisseren van risico en verandering bij werken in een gedwongen kader, begeleiden van leerprocessen in een gedwongen kader, regisseren en samenwerken in netwerken en onderzoekvaardigheden voor forensisch sociale beroepspraktijken. Allemaal natuurlijk zeer belangrijke thema’s. De opkomst was groot doordat de studenten geëscorteerd werden door een aanzienlijk pro-sociaal en apetrots netwerk, en terecht. In de studentlijsten van dit en voorgaande jaren zag ik dat er ook altijd wel een paar Fivoor collega’s zijn die deze studie tot een goed einde brengen. Deze keer waren dat Vincent Grimbergen (reclassering Den Haag) en Bob Smit (ambulant centrum Den Haag): gefeliciteerd!

Het onderzoek

Nu wist ik dat in een vorige lichting nog een andere collega van de reclassering was afgestudeerd, te weten Jeffrey Jhanjan. Dat wist ik omdat hij via directeur Andrea Westgeest op mijn pad was gekomen en hij mij verteld had over onderzoekambities die hij heeft in vervolg op zijn scriptie. Hij deelde laatstgenoemd afstudeerstuk met mij. De titel trok direct mijn aandacht als lezer. Zeg nou zelf: “De reclassering weet dat ik een f*cking gangster ben”. De ondertitel “Een onderzoek naar online straatcultuur, delinquent gedrag en hybride werken binnen reclasseringstrajecten” geeft vervolgens aan waar het onderzoek van Jeffrey over gaat. Hij gaat daarin in op ‘straatidentiteit’ waarmee jongeren zichzelf een bepaald imago proberen aan te meten dat past binnen de straatcultuur. Deze straatidentiteit wordt tegenwoordig in belangrijke mate ook online uitgedragen waardoor gesproken kan worden van een ‘online straatcultuur’ welke een delinquente subcultuur kan bevatten waarin jongeren geweld communiceren en zinspelen op hun betrokkenheid bij criminaliteit. Jeffrey wijst op de risico’s daarvan: online conflicten kunnen uitmonden in offline delicten en dus serieuze consequenties hebben in het ‘echte leven’. Op grond van zijn onderzoek heeft Jeffrey geconcludeerd dat reclasseringswerkers weliswaar het belang inzien van het hebben van inzicht in voornoemde online wereld, maar tevens dat zij deze complex vinden en dat er sprake is van handelingsverlegenheid. Tot slot geeft hij diverse aanbevelingen die ingaan op beleidsvorming, deskundigheidsbevordering, modernisering van interventies en relevant vervolgonderzoek. Lees ook het verhaal van Jeffrey ‘van scriptie tot workshop’ in het jaarverslag 2021.

De ‘Anneke Menger-scriptieprijs'

Enfin, Jeffrey heeft een belangrijk onderwerp te pakken en hij heeft dat op prachtige wijze uitgewerkt in zijn scriptie, niet alleen op basis van inzichten uit de wetenschappelijke literatuur en veldonderzoek maar ook ingegeven door zijn eigen levenservaring. Hulde daarvoor! Tijdens de diploma-uitreiking werd ook de ‘Anneke Menger-scriptieprijs’ uitgereikt, door Anneke Menger, juryvoorzitter, zelf overigens. Onder de drie genomineerden, studenten van de voorgaande lichting, bleek ook Jeffrey. Genomineerd zijn is op zich al een hele eer en prestatie. Maar winnen is natuurlijk nog mooier en dat is precies wat Jeffrey deed. Fantastisch natuurlijk. Na een mooie en aangrijpende speech van Jeffrey, nog even op de foto met zijn trotse ‘baas’ Andrea zoals hij haar noemde. En daar stopt het niet voor hem, want hij is voornemens om promotieonderzoek te gaan doen, voortbordurend op ‘zijn’ onderwerp. Ik zal dat met belangstelling volgen want ik denk dat Jeffrey er wel gaat komen. Hij is namelijk uit het goede hout gesneden en dat snijden heeft hij toch vooral zelf gedaan zo blijkt.