triangle
Nieuws / Fivoor algemeen

Strategisch meerjarenplan 2024 – 2028

Het strategisch meerjarenplan 2024 – 2028 geeft onze prioriteiten en ambities weer. We willen toegerust zijn voor de toekomst. De houdbaarheid van de zorgsector staat in personeel, maatschappelijk en financieel opzicht steeds meer onder druk. We moeten ons daartoe verhouden. Daarnaast richten we ons de komende jaren op het toekomstbestendig houden van de zorg voor de mensen die dit nodig hebben. Het primaire doel hierbij is een bijdrage te leveren aan de veiligheid van de maatschappij. Alle prioriteiten en ambities voor de komende vier jaar staan beschreven in het strategisch meerjarenplan.

Klik hier voor het meerjarenplan

Passend en flexibel zorgaanbod

Ambitie: We hebben een zorgaanbod dat aansluit bij de veranderende wensen van de patiënt en de samenleving. We bieden zorg op maat en werken hierin samen met de patiënt, de naastbetrokkenen en andere contacten in het netwerk. Daaraan ondersteunend werken we (pro)actief samen binnen onze eigen organisatie en daarbuiten. We zijn een betrouwbare netwerkpartner.

Voldoende, bekwame en gemotiveerde collega's

Ambitie: We hebben voldoende bekwame en gemotiveerde collega’s om kwalitatief goede zorg en behandeling aan de patiënt te bieden. We zijn een aantrekkelijke werkgever waar iedereen zich welkom en vitaal voelt.

Actief in de buitenwereld

Ambitie: We maken proactief zichtbaar wat wij als Fivoor doen om de samenleving veiliger te maken en perspectief te bieden voor mensen met een forensische en psychiatrische kwetsbaarheid. We delen actief onze kennis, succesverhalen en risico’s.