triangle
Nieuws / Fivoor algemeen

Veranderingen in bestuur Fivoor

De komende tijd zal de samenstelling van het bestuur van Fivoor veranderen.

Machiel Polak, die vanaf 1999 psychiater/bestuurder was van de Kijvelanden en sinds 2014 voorzitter van het bestuur van Fivoor zal per 1 juli 2019 terugtreden als psychiater/ bestuursvoorzitter van Fivoor in verband met zijn naderend pensioen, zoals eerder afgesproken met de raad van commissarissen en de aandeelhouders. Hij zal nog wel aanblijven als voorzitter van de raad van bestuur in België en zal als adviseur van de raad van bestuur Fivoor beschikbaar zijn.

Floor van Dijk, lid van de Raad van Bestuur van Fivoor, heeft onlangs laten weten de organisatie per 1 januari te gaan verlaten. Floor van Dijk heeft vanaf 2003 bij Altrecht GGz, Aventurijn als psychiater en directeur gewerkt en sinds 2014 als bestuurslid bij Fivoor. Zij heeft te kennen gegeven een wending aan haar loopbaan te geven in een andere omgeving.

De raad van commissarissen vindt het spijtig dat Floor gaat vertrekken. Tegelijk respecteert het haar beslissing. We zijn dankbaar voor haar grote inzet met name de laatste jaren bij de vorming van Fivoor.
Er zal een werving- en selectietraject worden opgestart.

Update 30 november 2018: Erik Masthoff nieuwe bestuurder van Fivoor

Fivoor

De organisatie Fivoor ontstond in 2014 als een bestuurlijke fusie en sinds januari 2018 als juridische fusie met de samenvoeging van de forensische en hoog intensieve psychiatrische afdelingen van de Parnassiagroep, Altrecht en de Kijvelanden. Fivoor heeft een maatschappelijke opdracht: mensen behandelen die voor anderen om hen heen, voor de samenleving of voor zichzelf een gevaar vormen en ernstig grensoverschrijdend of ontwrichtend gedrag vertonen. Fivoor behandelt mensen met een psychiatrische stoornis met als doel het maatschappelijk risico op delictgedrag te voorkomen. Zo draagt Fivoor bij aan de veiligheid van de samenleving en kan het het perspectief voor patiënten op een betekenisvol bestaan verbeteren.