triangle
Nieuws / Ambulant Centrum Dordrecht

Nieuw adres Ambulant Centrum Dordrecht

Wij streven continu verbetering na, wat inhoudt dat we altijd in beweging zijn. Continu verbeteren van onze patiëntenzorg, onze bedrijfsvoering en onze locaties. Na jarenlange zorgverlening vanaf onze locatie op de Korte Parallelweg 173-187 in Dordrecht, zijn wij vanaf donderdag 20 februari gevestigd op een nieuw adres aan de Hoge Bakstraat 44 in Dordrecht.

Fivoor heeft als doel een veiligere samenleving. Bij het Ambulant Centrum Dordrecht behandelen wij mensen met psychiatrische stoornissen of een persoonlijkheidsstoornis die grensoverschrijdend gedrag vertonen. Wij bieden poli en outreachende FACT-zorg. Cliënten kunnen zich vrijwillig laten verwijzen door bijvoorbeeld de huisarts of zij hebben vanuit justitie een behandeling toegewezen gekregen.

Gedrag dat “niet mag”

Deze gedragsproblemen zijn vaak agressief gedrag thuis (huiselijk geweld, agressie naar kinderen) of elders. gedragsproblemen kunnenook andere vormen van gedrag “dat nietmag” zijn, zoals bedreiging, stelen, stalking, seksueel normoverschrijdend gedrag, etc. De behandeling is gericht op het verminderen van het forensisch risico: voorkomen dat de patiënt (opnieuw) vervalt in probleemgedrag.

Behandelvormen

Afhankelijk van de persoonlijke situatie wordt een keuze gemaakt voor individuele of groepsbehandeling, partnerrelatietherapie. Indien medicatie noodzakelijk is, zullen wij dit de patiënt voorschrijven.

Behandelaanbod

In Dordrecht werken wij volgens de laatste behandelmethoden. Wij bieden een breed zorgaanbod, waarbij de meest voornaamste behandelingen gericht zijn op:

  • ontwikkelingsstoornissen;
  • primair impulscontrole stoornissen en/of persoonlijkheidspathologie;
  • primair impulscontrole stoornissen en/of PTSS;
  • primair ernstige psychiatrische aandoeningen (psychotische stoornissen, bipolaire stoornissen);
  • jongeren (tot 23 jaar).
Meer informatie over onze locatie in Dordrecht