triangle
Nieuws / FPA Utrecht

Vorig jaar helft minder meldingen in Den Dolder

In 2021 zijn bij de buurtcoaches, politie en gemeente 36 meldingen binnengekomen. Dat zijn er ongeveer half zoveel als in 2020. Toen registreerde de samenwerkende partijen in Den Dolder 75 meldingen van ongeruste bewoners. Ook is de aard van de meldingen anders dan eerdere jaren. Het gaat vaker om verzoeken om hulp, dan dat er sprake is van overlast. Dat blijkt uit de eindrapportage van 2021.

Sinds 2018 werken gemeente, politie en zorginstellingen op de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder samen in de registratie en afhandeling van meldingen van omwonenden. Daarover hebben we goede onderlinge afspraken met elkaar en kijken we goed naar ieders rol en bevoegdheid.

Op aanraden van de actiegroep verbinding is in 2021 ook geregistreerd hoe de opvolging van de meldingen is gegaan. De afhandeling blijkt bij navraag naar tevredenheid te verlopen.

Omgevingsmanagement

Fivoor richt het omgevingsmanagement in Den Dolder de komende tijd anders in. Eerst werd dit gedaan door een omgevingsmanager. Die verantwoordelijkheid komt nu te liggen bij de directies van de klinieken op het terrein. Hoe dit exact vormgegeven wordt moet de komende tijd duidelijk worden.

Overlegstructuur

De verschillende instellingen op de WA Hoeve, de gemeente en de politie blijven zich onverminderd inzetten voor de veiligheid op het terrein en daarbuiten. Zo bespreken de buurtcoaches, BOA’s en wijkagenten maandelijks de binnengekomen meldingen van overlast. Op management en bestuurlijk niveau spreken deze partijen elk kwartaal over de ontwikkelingen in de omgeving. Veiligheid is bij al deze overleggen speerpunt.

Meer weten?

Lees meer over de meldingen in 2021 in de eindrapportage 2021 van Fivoor.