triangle
Publicaties Gepubliceerd / Behandelinnovaties

Seksualiteit na zedendelict bij LVB (Bron: Nurse Academy GGZ)

Recent heeft Signe Vonck, verpleegkundig specialist ggz bij Fivoor, een artikel geschreven voor in de Nurse Academy GGZ over seksualiteit bij mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en zeden.

In de forensische zorg krijgt emotionele ontwikkeling steeds meer aandacht, maar seksuele ontwikkeling blijft onderbelicht. Voor een effectieve behandeling is het essentieel de achterstand in zowel emotionele als seksuele ontwikkeling bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) die zedendelicten hebben gepleegd, te begrijpen. Verpleegkundige diagnostiek, met aandacht voor kwaliteit van leven, waar seksuele gezondheid deel van uitmaakt, kan het biopsychosociale model in de forensische zorg verbeteren.

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:
• weet je dat het van belang is te kijken naar de emotionele en seksuele ontwikkeling bij mensen met een lichte verstandelijke beperking die een zedendelict hebben gepleegd;
• ken je belangrijke definities in de seksuologie;
• weet je welke instrumenten je kunt gebruiken om de emotionele en seksuele ontwikkeling in kaart te brengen;
• weet je in grote lijnen welke behandelmodellen kunnen worden ingezet bij mensen met een licht verstandelijke beperking die een zedendelict hebben gepleegd;
• kun je als verpleegkundig specialist GGZ jouw leiderschap inzetten om kennis en betrokkenheid met betrekking tot dit onderwerp te vergroten.

Lees hier het hele artikel