Rotbeesten?!

Rotbeesten?!

Fivoor Ambulant heeft samen met de TU Delft een interactieve training in de vorm van een spel ontwikkeld om behandelaren van Fivoor Ambulant te stimuleren om forensisch scherper te worden.

Definitie van forensische scherpte

Forensische scherpte is bewustzijn van de patiënt, van zijn of haar stoornis en de forensische setting. Het is het kunnen herkennen van zelfs subtiele signalen van mogelijke escalatie, het eigen onderbuikgevoel, de capaciteit om hierover met collega’s te communiceren en de bereidheid om te handelen wanneer nodig, en de realisatie dat dit in zichzelf ook een effect op de patiënt kan hebben (Clercx et al., 2020).

Het doel van Rotbeesten?!

In het spel proberen we al spelend de forensische scherpte van een team “te vangen”. Bij Fivoor geloven we dat iedereen van elkaar kan leren. Met hulp van twee spelbegeleiders dagen we teams uit om uit de waan van de dag te komen en te focussen op hoe je als team forensisch scherper kunt worden.

Rotbeesten?! in de praktijk

Rotbeesten?! speelt in een fictieve wereld die een beetje op ‘onze wereld’ van de ambulante forensische psychiatrie lijkt. In het spel moeten de deelnemers beslissen of de behandeling van een cliënt qua intensiteit moet worden opgeschaald, gelijk moet blijven, of kan worden afgeschaald. Ze moeten bepalen wat het risico is: hoe groot is de kans dat de cliënt een delict pleegt? Hoe ernstig en/of acuut is dit delict? De spelers krijgen beperkte informatie over de cliënt en gezamenlijk bespreken ze de cliënt en het risico. De regiebehandelaar maakt uiteindelijk de keuze: opschalen, gelijk blijven of afschalen?

Kennismaken met Rotbeesten?!

Het spel is ontwikkeld voor de ambulante teams van Fivoor, maar als jouw organisatie ook belangstelling heeft voor een spel-middag, dan komen we graag langs. Dus wil je binnen jouw organisatie aan de slag met forensische scherpte en Rotbeesten?! spelen met een team? Of wil je meer informatie over het spel? Stuur een e-mail naar opleiden@fivoor.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Serious gaming TU Delft

TU Delft doet onderzoek naar en met games die meer beogen dan alleen entertainment; zij worden ingezet als instrument voor training, beleidsanalyse en ondersteuning van (strategische) besluit- vorming. Ben je geïnteresseerd in meer voorbeelden van serious gaming, kijk dan op de website van TU Delft.