triangle
Zorgprogramma Klinische SGLVG-behandeling
Nieuws / Behandelcentrum Wier

Zorgprogramma Klinische SGLVG-behandeling

De vier Borg-instellingen maakten samen 'Zorgprogramma Klinische SGLVG-behandeling'. Het zorgprogramma beschrijft de intramurale behandeling van SGLVG-cliënten zoals die wordt geboden door de De Borg-instellingen.

Bejegenen, behandelen en beveiligen

Het zorgprogramma beschrijft de klinische behandeling van SGLVG-cliënten zoals die wordt geboden door de vier landelijk erkende SGLVG-behandelcentra. Behandelcentrum Wier van Fivoor is een van deze centra.

Snijvlak van paradigma’s

SGLVG-behandeling vindt plaats op het snijvlak van de paradigma’s van de VG-sector, de GGZ en de forensische zorg: bejegenen, behandelen en beveiligen.

  • Bejegenen is het paradigma van de VG-zorg. Op basis van gedragswetenschappelijke expertise worden cliënten en hun systeem zodanig ondersteund dat cliënten maximaal kunnen participeren in de samenleving.
  • Behandelen is het paradigma van de GGZ. Op basis van psychiatrische expertise worden klachten onderzocht en aandoeningen behandeld waardoor cliënten maximaal kunnen participeren in de samenleving.
  • Beveiligen is het paradigma van de forensische zorg.

Binnen de SGLVG-behandeling kiezen we ervoor om te beschermen, afgestemd op de cliënt in combinatie met de context. De ondersteuning (bejegening en/of behandeling) heeft mede tot doel recidive in delict of ander probleemgedrag te voorkomen en de cliënt te helpen functioneren binnen de grenzen van de wet en de samenleving. Bij forensische cliënten ligt door de titel wel meer nadruk op het beschermen van de maatschappij als opdracht van justitie.

Kort samengevat

  • behandeling richt zich niet primair op stoornissen en symptomen, maar op gedragsproblematiek die zowel met stoornissen als (de gevolgen van) een verstandelijke beperking kan samenhangen;
  • behandeling vindt plaats vanuit een ontwikkelingsgerichte benadering die gedragswetenschappelijke en psychiatrische perspectieven in zich verenigt;
  • behandeling richt zich altijd op het voorkomen of verminderen van probleemgedrag, zowel in de forensische als niet-forensische context.

Het volledige zorgprogramma SGLVG-behandeling lees je op de website van De Borg.

Zorgprogramma klinische SGLVG-behandeling (PDF)
Zorgprogramma Ambulante SGLVG-behandeling (PDF)