triangle
Nieuws / FPA Utrecht

Bericht van bestuurder Erik Masthoff over verlofafwijkingen Den Dolder

De laatste tijd is er veel te doen over patiënten die laat of niet terugkeren van verlof bij Fivoor in Den Dolder. Dat gaat ons aan het hart. Zodra er onduidelijkheid is over zaken die in de samenleving gevoelig liggen, moeten wij er alles aan doen om duidelijkheid te geven.

Zowel de gemeente, het ministerie als Fivoor zelf, willen het maximale doen om het veiligheidsgevoel van de inwoners van Den Dolder te vergroten. De omwonenden hebben hun gevoelens over de veiligheid meermaals gedeeld, via de klankbordgroep en onder andere tijdens de omwonendenbijeenkomst met Minister Sander Dekker op 18 april jongstleden. Daarbij werd duidelijk dat Fivoor in het verleden te weinig heeft gedaan om open en helder te communiceren met de omgeving. In een stevig gesprek op het gemeentehuis verwoordde de burgemeester deze gevoelens vanochtend naar ons. De gemeente wil maatregelen van de kliniek en meer focus op de veiligheid. Dat nemen wij serieus.

Duidelijke afspraken

Daarom zijn zowel vorige week met het ministerie van Justitie & Veiligheid als vandaag met de gemeente Zeist duidelijke afspraken gemaakt over de communicatie over patiënten die zich niet aan de verlofafspraken houden. Wanneer een patiënt om wat voor reden dan ook te laat terugkomt van verlof en dit tot onrust zou kunnen leiden in de omgeving, dan wordt daarvan direct melding gemaakt bij het ministerie en de gemeente. Ook met de klankbordgroep worden binnenkort afspraken gemaakt over de communicatie van Fivoor.

Veiligheidsgevoel

Verder is met het ministerie afgesproken om dagelijks collegiaal contact te hebben over eventuele incidenten bij Fivoor in Den Dolder. Dit wordt na drie maanden geëvalueerd. Fivoor blijft ook in gesprek met de gemeente hierover.

De gemeente en Fivoor houden beiden de vinger aan de pols en hopen met deze maatregelen te kunnen bijdragen aan het veiligheidsgevoel in de samenleving. Fivoor wil zich hierbij actief inzetten en meer dan voorheen openheid van zaken geven. Dat zijn wij aan de omwonenden verplicht.

Erik Masthoff
Bestuurder Fivoor