triangle
Nieuws / FPA Utrecht

Berichtgeving in de media aangaande FPA Utrecht

Op 17 april verschenen er berichten in de media dat FPA Utrecht patiënten opnieuw ten onrechte met verlof zou hebben laten gaan, terwijl zij geen recht op vrijheden hadden. Fivoor, waar FPA Utrecht onderdeel van uitmaakt, betreurt de teneur van deze berichtgeving. De feitelijke situatie is anders dan geschetst.

Notulen

De berichtgeving is gebaseerd op interne notulen die in handen zijn gekomen van het AD. Het betreft een verslag van een intern overleg dat wekelijks plaatsvindt in de kliniek naar aanleiding van het (aangescherpte) beleid. De uitvoering van dat beleid wordt besproken met betrokkenen binnen de kliniek. Het overleg is er om te monitoren en om vroegtijdig zaken te signaleren om problemen te voorkomen. Op deze manier verbeteren we doorlopend de kwaliteit.

Verlof

In het artikel wordt gesproken over ‘verlof terwijl patiënten geen vrijheden hadden’. Fivoor wil graag benadrukken dat het in de betreffende notulen ging om twee patiënten van FPA Utrecht – zonder strafrechtelijke titel – die onder begeleiding met verlof zijn geweest. Dit is gebeurd na het uitvoeren van een risicotaxatie. Voor deze patiënten hoeven geen vrijheden te worden aangevraagd bij het ministerie, zoals bij patiënten met een justitiële titel wel het geval is. Betrokken patiënten werden niet behandeld als onderdeel van detentie. Er is niets gebeurd tijdens het verlof.

De reden dat het verlof toch besproken is in dit overleg is niet omdat er een incident is gebeurd, maar wel omdat de communicatie tussen verschillende leden van het team niet optimaal verlopen is. Om incidenten te voorkomen, wordt dit nabesproken. Zo blijven we leren en verbeteren.

Controles

Daarnaast wordt er in het artikel gesproken over ’twee messen die zoek zijn geraakt in de kliniek’. Tijdens een reguliere controle is inderdaad geconstateerd dat er twee messen niet op hun plek waren. Deze zijn vervolgens teruggevonden. Deze controles zijn een effectieve manier om ervoor te zorgen dat alles is waar het hoort te zijn.

Inlichten inspectie

Fivoor heeft de inspectie niet ingelicht over bovengenoemde zaken, omdat er geen sprake was van incidenten. Er is niets gebeurd. Het betreffen notulen van een wekelijks voortgangsoverleg dat gehouden wordt, omdat we zo scherp mogelijk willen zijn op alle zaken die beter kunnen in ons werk en de behandeling van onze patiënten.