triangle
Nieuws / FPA Utrecht

Informatie over de zaak Michael P.

Het overlijden van Anne Faber in oktober 2017, door toedoen van een van onze toenmalige patiënten, Michael P., heeft iedereen geschokt. Wij zijn geraakt en leven mee met de familie en dierbaren van Anne Faber. Wij zijn ons bewust van de onrust en het geschonden vertrouwen dat deze verschrikkelijke gebeurtenis in de directe omgeving teweeg heeft gebracht. Wij doen ons uiterste best om het vertrouwen te herstellen.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en de inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid (IJenV) hebben hun de conclusies n.a.v. de onderzoeken gepubliceerd. Hier vindt u de reactie van Fivoor op de conclusies en aanbevelingen die wij vanzelfsprekend ter harte nemen.

Overzicht onderzoeken

Direct na het voorval zijn er diverse onderzoeken gestart.

Verbeterplan en voortgangsrapportages – IJenV en IGJ

Naar aanleiding van het eerste onderzoek door IJenV en IGJ direct na het voorval in de kliniek werden 3 risicogebieden geïdentificeerd:

  • kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting;
  • veiligheid;
  • verslavingsproblematiek.

Hiervoor is op verzoek van de inspecties een plan met verbetermaatregelen opgesteld. De inspecties monitoren de voortgang van Fivoor op het verbeterplan middels 3 voortgangsrapportages.

Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV)

De OVV deed onafhankelijk onderzoek naar de wijze waarop tijdens de reïntegratie van gedetineerden met ernstige psychiatrische problematiek en TBS-gestelden rekening wordt gehouden met de veiligheid van de samenleving en naar de informatiepositie van de politie en burgemeesters.

Detentiefasering van Michael P. en zijn behandeling – IJenV en IGJ

De Inspectie Justitie en Veiligheid en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd deden onderzoek naar de detentiefasering van Michael P. en zijn behandeling voorafgaand aan de misdaad.

Vragen?

We hebben alle vragen naar aanleiding van het voorval in een apart document samengebracht. We doen ons uiterste best om alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en voegen regelmatig nieuwe vragen en antwoorden toe. Staat uw vraag daar niet bij? Mail ons op fpa.utrecht@fivoor.nl.

Buurtcoach

Als er sprake is van overlast of incidenten waarvan u hinder ondervindt, maar die geen direct gevaar opleveren, dan neemt u contact op met de buurtcoaches van Fivoor via het telefoonnummer: 06-51 42 3309. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar. U kunt de buurtcoaches ook per mail bereiken via buurtcoach@fivoor.nl. Bij een acute dreiging en/of gevaar belt u de politie via 112.

Nieuwsbrief

Voor de buren van de Willem Arntsz Hoeve brengen we een nieuwsbrief uit. Wilt u opgenomen worden in het adresbestand? Meld u dan aan via het mailadres communicatie@fivoor.nl.