triangle
Nieuws / Fivoor algemeen

Bevindingen inspecties bij de Kijvelanden geven vertrouwen

Op 5 februari 2017 overleed collega Arnd Otten als gevolg van een fataal steekincident in FPC de Kijvelanden in Poortugaal. De schok die zijn overlijden teweeg bracht was enorm en het leed dat dit toebracht aan familie en dierbaren is onvoorstelbaar. De Inspectie Veiligheid en Justitie (IJenV) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGenJ) deden direct na het trieste voorval grondig onderzoek en deden diverse aanbevelingen.

De inspecties zagen vervolgens toe op de voortgang van verbeteringen die bij de Kijvelanden onverkort in gang werden gezet. In het bericht van de inspecties, dat vandaag is gepubliceerd, concluderen zij dat FPC de Kijvelanden passende verbetermaatregelen heeft getroffen; het verbeterplan is voortvarend opgepakt en wordt goed uitgevoerd. Zo is onder andere de formatie op een aantal afdelingen opgehoogd, worden nieuwe medewerkers langer ingewerkt en is de medicatieverstrekking waar mogelijk aangepast om opsparen ten behoeve van handel te voorkomen. Het verkrijgen van voldoende goed gekwalificeerd personeel blijft lastig, mede door de krappe arbeidsmarkt. Daar hebben alle organisaties in de zorg last van. De Kijvelanden blijft echter scherp op de balans tussen vast personeel en externe inhuur enerzijds en ervaren en minder ervaren personeel anderzijds om voldoende gekwalificeerde bezetting te hebben op de plekken waar dat nodig is.

De conclusies van de IJenV en de getroffen maatregelen geven FPC de Kijvelanden vertrouwen dat de kans op een dergelijk verschrikkelijk incident geminimaliseerd wordt. Alle professionals in de kliniek moet immers een veilige werkomgeving geboden worden om de maatschappelijke taak, het veiliger maken van de samenleving, goed uit te kunnen voeren.